دوره و شماره: دوره 19، ویژه نامه، مرداد 1401 (علوم انسانی) 
ارائه مدل آموزش مجازی مبتنی بر فناوری در راستای پیش‌برد برنامه-های آموزشی مدارس ابتدایی

صفحه 313-328

10.48301/kssa.2021.295622.1629

مرجان ابراهیمی؛ جعفر حسین پور سعادت آبادی؛ اسفندیار دشمن زیاری؛ مجتبی معظمی؛ بی بی سادات میراسماعیلی


مقاله پژوهشی (توسعه ای)

ابعاد جامعه شناختی آثار و علل سبک زندگی مدرن در کلان شهرها: مطالعه داده بنیاد

صفحه 371-390

10.48301/kssa.2021.132375

زهره مولاپناه؛ احسان رحمانی خلیلی؛ منصور وثوقی


مقاله پژوهشی (کاربردی)

مدل درآمدزایی فدراسیون‌های ورزشی منتخب ایران

صفحه 391-413

10.48301/kssa.2022.294982.1620

رقیه سرلاب؛ زهرا علیپور نادینلوئی؛ حوریه دهقان پوری


مقاله پژوهشی (کاربردی)

تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران: نقش میانجی ساختار دانش

صفحه 507-526

10.48301/kssa.2021.129203

هومن شبابی؛ مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری آشتیانی؛ آتنا هدایت نژاد ازاندهی


شناسایی پیشران‌ها و پسران‌های کاربرد اینترنت اشیاء در مدیریت صنعت هوایی ایران

صفحه 597-618

10.48301/kssa.2022.316253.1870

منیژه احدیانی؛ امید علی مسعودی؛ سید محمد باقر ملائک؛ نسیم مجیدی قهرودی


مقاله پژوهشی (نظری)

یک روش تکراری پارامتری طیفی برای حل مدل جمعیت ولترا

صفحه 619-633

10.48301/kssa.2021.288686.1556

محمود پارسامنش؛ مجید عرفانیان؛ اصغر قربانی