اصول اخلاقی انتشار مقاله

 اصول اخلاقی فصلنامه علمی کارافن بر مبنای راهکارهای ارائه شده از سوی کمیته اخلاق نشر (COPE) تهیه و تدوین گردیده و فصلنامه علمی کارافن، بطور کامل از قوانین COPE تبعیت می کند. انتظار می رود تمامی دست‌اندرکاران این مجله، از جمله نویسندگان، سردبیر، هیأت تحریریه، داوران، مسوولان و کادر دفتری به این اصول اخلاقی پایبند باشند. مسلم است هر گونه سرقت علمی یا رفتارهای غیراخلاقی، منجر به حذف مقاله از فرایند داوری خواهد شد. این منشور جهت تعیین وظایف و تعهدات سردبیر، نویسندگان، اعضای هیأت تحریریه و داوران تنظیم شده است:

 

رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد با ارائه‌ی دقیق مشخصات نویسندگان کلیه‌ی حقوق معنوی آن‌ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایرین ممانعت به‌عمل آید. همچنین مقالات پیش از چاپ در مجله، به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نگرفته و صرفاً مسوولین مجله به آن‌ها دسترسی خواهند داشت.

 

داوری علمی، تخصصی و منصفانه: تصمیم‌گیری در مورد اعتبار علمی مقالات درتمامی مراحل بدون توجه به جنسیت، قومیت، نژاد، یا جهت گیری های جنسی، مذهبی، سیاسی یا ایدئولوژیک اتخاذ می شود. ضمناً کلیه مقالات بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع خواهند شد.

 

حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از مرحله‌ی چاپ و داوری همواره به‌طور محرمانه مورد محافظت قرار گرفته و جز مسئوولین مجله، هیچ فرد دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقاله‌ها دسترسی نخواهد داشت.

 

 نویسندگان، داوران، سردبیران و اعضای هیات تحریریه به منظور آشنایی بیشتر با قوانین و منشور اخلاقی مجلات می‌توانند به سایت کمیته اخلاق در انتشارات "Committee on Publication Ethics " مراجعه کنند. 

 

وظایف و مسئولیت های نویسندگان

 1. مقاله باید فقط به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی و وابستگی سازمانی / افیلیشن و بر اساس دستور زبان صحیح و اصطلاحات مناسب نوشته شود.
 2. ارسال کننده مقالات قائل به این شرط باشد، که مقاله در جای دیگری منتشر نشده (مگر به صورت چکیده یا به عنوان بخشی از یک سخنرانی منتشر شده، مرور یا پایان‌نامه) و در حال حاضر توسط مجله دیگری در دست بررسی نبوده یا توسط ناشری دیگر تحت انتشار نباشد.
 3. نویسنده ارسال کننده (نویسنده مسئول) باید از تایید و اجازه انتشار سایر نویسندگان همکار اطمینان حاصل نماید
 4. به منظور حفظ سیستم داوری همتا، نویسندگان موظفند در فرآیند بررسی همتا برای ارزیابی مقالات سایر نویسندگان شرکت کنند.
 5. همچنین نویسندگان مسئولیت دارندکه در مقالات ارسالی که به یک موسسه خاص وابستگی دارد،  از تایید موسسه اطمینان حاصل نمایند.
 6. شرط ارسال مقاله این است که نویسندگان اجازه ویرایش مقاله را برای خوانایی بهتر صادر نمایند.
 7. از نویسندگان درخواست می شود که به وضوح مشخص کنند که چه کسی برای انجام تحقیق و/یا تهیه مقاله حمایت مالی کرده است و نقش سرمایه گذار/حامی مالی را در هر بخشی از کار به اختصار شرح دهند.
 8. فرم انتشار حق نسخه برداری و فرم منافع ناشی از چاپ و نشر باید توسط نویسنده مربوطه، در صورت وجود چند نویسندگی، قبل از پذیرش مقاله، توسط همه نویسندگان، امضا شود تا ناشر از نظر قانونی نسبت به اعمال اخلاق حرفه ای و سیاست حفظ محرمانگی مجله مسئول باشد.
 9. تحت شرایط مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان، مالکیت حق نسخه‌برداری از محتوای مقالات خود را حفظ می‌کنند، اما به همه افراد اجازه دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، توزیع وکپی محتوا را می‌دهند مشروط بر آنکه در همه موارد نام نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.
 10. همه نویسندگان موافقت کرده اند که به نویسنده مسئول اجازه دهند تا به عنوان رابط با دفتر تحریریه همکاری نماید و مقاله ویرایش شده و آماده برای چاپ را بررسی کند.
 11. هنگامی که نویسنده یا نویسنده ها متوجه خطا یا نادرستی قابل توجهی در اثر منتشر شده خود گردند، موظف اند که بلافاصله موضوع را به سردبیر یا ناشر مجله اطلاع، تا مقاله را واخواهی یا تصحیح نمایند.
 12. همه نویسندگان باید بدانند که مقاله های ارسال شده تحت بررسی یا منتشر شده با کارافن، مشمول غربالگری با استفاده از نرم افزار پیشگیری از سرقت ادبی (همیاب) می باشند. سرقت ادبی، نقض جدی اخلاق در انتشار است.
 13. همه نویسندگان باید چک لیست نهایی ارسال را قبل از فرستادن به کارافن مطالعه نموده باشند. برای جزئیات بیشتر لطفا به لینک (https://karafan.tvu.ac.ir/journal/authors.note?lang=en) مراجعه کنید.

مرجع: (http://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf)

 

 وظایف و مسئولیت داوران

 1. داوران مجله باید ویراستاران را در تصمیم گیری برای انتشار مقاله های ارسالی یاری کنند.
 2. داوران باید محرمانگی مقالات را که از آنها دعوت به داوری شده اند، حفظ کنند.
 3. داوران باید نظرات خود را به موقع ارائه تا در تصمیم گیری ویراستاران، در مورد چاپ یا عدم انتشار مقاله یاری رسانند.
 4. داوران موظفند مقاله دریافتی، برای بازبینی همتا را محرمانه تلقی کنند و نباید از اطلاعات به دست آمده از طریق بررسی همتا برای منافع شخصی استفاده نمایند.
 5. نظرات داوران در مورد هر مقاله ی که از آنها دعوت به داوری شده اند باید فنی، حرفه ای و عینی باشد.
 6. داوران از داوری و بررسی مقالاتی که با منافع  نویسندگان، شرکت ها یا مؤسسات تضاد یافته است، باید خودداری نمایند.
 7. داوران باید سعی کنند از افشای هرگونه تضاد منافع، جلوگیری کنند.

مرجع: (http://publicationethics.org/files/u7140/Peer%20review%20guidelines.pdf)

 

وظایف و مسئولیت سردبیران

 1. سردبیران مجله باید اختیار کامل برای رد/پذیرش مقاله را داشته باشند.
 2. سردبیران مجله باید محرمانگی بودن مقالات ارسالی را که در حال بررسی هستند و یا تا زمان انتشار آنها حفظ کنند.
 3. سردبیر، اعضای هیئت تحریربه و داوران باید در مورد مقاله ارسالی تصمیم بگیرد که آیا منتشر شوند یا خیر.
 4. سردبیران مجله باید ناشناس بودن داوران را حفظ کنند.
 5. سردبیران مجله باید از افشای هرگونه تضاد منافع جلوگیری کنند.
 6. سردبیران مجله باید یکپارچگی علمی را حفظ کنند و برای رفع نیازهای خوانندگان و نویسندگان تلاش کنند.
 7. سردبیران مجله موظف به بررسی سرقت ادبی و مسائل مربوط به داده های جعلی باشند و مایل به انتشار اصلاحات، شفاف سازی، پس گرفتن و در صورت لزوم عذرخواهی باشند.
 8. سردبیران مجله باید بررسی خود را فقط به محتوای مقالات محدود کنند.
 9. سردبیران مجله نباید هیچ گونه اطلاعاتی را در مورد مقالات ارسالی به غیر از نویسنده مربوطه، داوران، سایر داوران احتمالی، مشاوران تحریریه و ناشر، فاش کنند.
 10. مطالب منتشر نشده در مقاله ارسالی توسط سردبیر یا اعضای هیئت تحریریه برای اهداف تحقیقاتی خود بدون رضایت صریح کتبی نویسنده استفاده نخواهد شد.

مرجع: (http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)

 

وظایف و مسئولیت های ناشران

 1. کارافن با حصول اطمینان از تصمیمات سردبیر در مورد ارسال مقاله نهایی، متعهد است.
 2. کارافن متعد میگردد تا حصول اطمینان از قضاوت حرفه ای و بدون تاثیر پذیری از هر گونه منافع تجاری، تصمیم گیری در مورد ارسال مقاله صورت نپذیرد
 3. کارافن متعهد به حفظ یکپارچگی سوابق تحصیلی و پژوهشی است.
 4. کارافن بر اخلاقیات توسط سردبیر، دستیار ویراستاران، اعضای هیئت تحریریه، داوران، نویسندگان و خوانندگان نظارت می کند.
 5. کارافن در همه حال مشغول بررسی سرقت ادبی و مسائل مربوط به داده های تقلبی مربوط به نسخه ارسالی است.
 6. کارافن همیشه مایل به انتشار اصلاحات، شفاف سازی و واخواهی مطالب مربوط به انتشارات خود در صورت نیاز است.

مرجع: (http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0.pdf)

 

اصول شفافیت

فرآیند بررسی همتایان: کارافن یک نشریه الکترونیکی و چاپی سه ماهه دوسوکور است. این فرآیند، و همچنین هرگونه خط مشی مربوط به رویه های بررسی همتایان مجله، به وضوح در وب سایت مجله توضیح داده شده است. (https://publicationethics.org/files/u7140/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishing.pdf).

هیئت مدیره: کارافن دارای هیئت تحریریه بسیار قوی است که اعضای آن از متخصصان شناخته شده در زمینه های موضوعی در محدوده مجله هستند. نام کامل و وابستگی های سازمانی سردبیران مجله در وب سایت مجله ارائه شده است. (https://karafan.tvu.ac.ir/journal/editorial.board?lang=fa).

اطلاعات تماس: اطلاعات تماس هیئت تحریریه کارافن به آدرس  (https://karafan.tvu.ac.ir/journal/about?lang=en) ارائه شده است.

هزینه نویسنده / دسترسی: پایگاه داده مجله کاملاً باز است و متن کامل مقالات منتشر شده برای همه کسانی که می توانند به صورت رایگان به وب سایت مجله دسترسی پیدا کنند در دسترس است. علاوه بر این، نویسندگان هرگز هیچ هزینه ای برای ارسال، پردازش مقاله و انتشار پرداخت نمی کنند.

کپی رایت /  حق چاپ: مجلات، نوع حق چاپی را که نویسندگان تحت شرایط آن کار می کنند به وضوح مشخص می کنند. پس از پذیرش مقاله، از نویسندگان خواسته می‌شود که «قرارداد انتشار مجله» را تکمیل کنند. (https://karafan.tvu.ac.ir/page_240.html?lang=fa)

شناسایی و رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات تحقیقاتی: سردبیر اقدامات معقولی را برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آن تخلفات تحقیقاتی رخ داده است، از جمله سرقت ادبی، دستکاری استنادها، و ساختن/جعل داده‌ها و غیره انجام می‌دهد.

وب‌سایت:. در وب سایت مجله (https://karafan.tvu.ac.ir) در رعایت  استانداردهای اخلاقی و حرفه ای بالا، دقت لازم به عمل آمده است.

نام مجله: نام مجله کارافن منحصربه‌فرد است و به راحتی با مجلات دیگری اشتباه نخواهد شد.

تضاد منافع: از نویسندگان درخواست می شود هنگام ارسال مقالات خود به کارافن از طریق فرم تعارض منافع (https://karafan.tvu.ac.ir/page_240.html?lang=en) متوجه شوند که آیا تضادهای قریب الوقوع وجود دارد یا خیر.

زمان‌بندی انتشار: دوره‌ای که یک مجله در آن منتشر می‌کند به وضوح مشخص می‌شود (https://karafan.tvu.ac.ir/journal/about?lang=en).

بایگانی: برنامه مجله برای پشتیبان گیری الکترونیکی و حفظ دسترسی به محتوای مجله به وضوح نشان داده شده است.

مرجع: (http://publicationethics.org/files/u7140/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishing.pdf)

 

نقض اخلاق نشر

سرقت ادبی: سرقت ادبی عبارت است از استفاده عمدی از ایده های دیگران یا سایر مطالب اصلی به گونه ای که گویی از خود شخص است. کپی کردن حتی یک جمله از دست نوشته شخص دیگری یا حتی از خود نویسنده که قبلاً منتشر شده است، بدون استناد مناسب، توسط مجله کارافن سرقت ادبی محسوب می شود. تمامی مقالات تحت بررسی یا منتشر شده با کارافن مشمول غربالگری با استفاده از نرم افزار پیشگیری از سرقت ادبی می شوند. بنابراین، سرقت ادبی نقض جدی اخلاق انتشار است. مشابهت یابی سرویسی است که به سردبیران کمک می کند تا اصالت مقالات را تأیید کنند.  مشابهت یابی مقالات در نشریه کارافن توسط نرم افزار همیاب از سیناوب پشتیبانی می شود.

ساختن و جعل داده ها: ساختن و جعل داده به این معناست که محقق واقعاً مطالعه را انجام نداده، بلکه داده ها یا نتایجی ساخته و اطلاعات ساختگی را ثبت یا گزارش کرده است. جعل داده ها به این معنی است که محقق آزمایش را انجام داده، اما داده ها یا نتایج یافته های تحقیق را دستکاری، تغییر یا حذف کرده است.

ارسال همزمان: ارسال همزمان زمانی اتفاق می‌افتد که یک مقاله (یا بخش‌های قابل توجهی از یک مقاله) به مجله‌ای ارسال می‌شود که قبلاً توسط مجله دیگری در حال بررسی است.

انتشار تکراری: انتشار تکراری زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا چند مقاله، بدون ارجاع کامل متقاطع، فرضیه‌ها، داده‌ها، نکات بحث و نتیجه‌گیری یکسانی را به اشتراک بگذارند.

انتشارات اضافی: انتشارات زائد شامل تقسیم نامناسب نتایج مطالعه به چندین مقاله است که اغلب در نتیجه تمایل به تکمیل رزومه تحصیلی است.

مشارکت یا انتساب نامناسب نویسنده: همه نویسندگان فهرست شده باید سهم علمی قابل توجهی در تحقیق موجود در مقاله داشته باشند و همه ادعاهای آن را تأیید کرده باشند. فراموش نکنید که همه کسانی که سهم علمی قابل توجهی داشته اند، از جمله دانشجویان و تکنسین های آزمایشگاهی را فهرست کنید.

دستکاری استنادی: دستکاری استناد شامل ارجاعات بیش از حد در مقاله ارسالی است که به محتوای علمی مقاله کمک نمی کند و صرفاً به منظور افزایش استناد به کار یک نویسنده خاص یا مقالات منتشر شده در یک مجله خاص گنجانده شده است. این منجر به ارائه نادرست اهمیت کار و مجله خاصی می شود که در آن ظاهر می شود و بنابراین نوعی سوء رفتار علمی است.

تحریم‌ها: در صورت وجود تخلف مستند از هر یک از خط‌مشی‌های فوق در هر مجله، صرف نظر از اینکه تخلف در مجله‌ای رخ داده باشد یا نه، تحریم‌های زیر اعمال می‌شود:

الف) رد فوری نسخه مقالاتی که نقض کننده اخلاق نشر بوده اند.

ب)رد فوری نسخه مقاله ناقض ارسال شده به هر مجله منتشر شده توسط هر یک از نویسندگان                        

ج)برای هر گونه ارسال جدید نسخه مقاله ناقض اخلاق نشر  به هر مجله دیگری، به صورت جداگانه یا همراه با سایر نویسندگان حداقل به مدت 36 ماه ممنوعیت علیه همه نویسندگان اعمال خواهد شد

 • منع تمام نویسندگان ناقض اخلاق نشر از عضویت در هیئت تحریریه هر مجله.

مرجع: (http://publicationethics.org/files/u7140/Full%20set%20of%20flowcharts.pdf)

 

رسیدگی به پرونده های تخلف

هنگامی که کارافن نقض اخلاق نشر را تأیید نمود، کارافن با جدیت و با پیروی از یک رویه استاندارد خاص که خلاصه آن ذیلاً ذکر شده است،  به موارد اخلاقی می پردازد.

اولین اقدام سردبیر مجله اطلاع رسانی به تحریریه کارافن با ارائه نسخه هایی از مطالب مربوطه و پیش نویس نامه ای به نویسنده مربوطه و درخواست توضیح بدون قضاوت است.

در صورتی که توضیحات نویسنده غیرقابل قبول باشد و به نظر رسید که رفتار غیراخلاقی جدی صورت گرفته باشد، موضوع از طریق تحریریه به کمیته نشر ارجاع می شود. پس از بررسی، کمیته تصمیم خواهد گرفت که آیا پرونده به اندازه کافی از جدیت برخوردار است، که ممنوعیت ارسال های بعدی را به همراه داشته باشد.

در صورتی که تخلف از شدت کمتری برخوردار باشد، سردبیر به توصیه کمیته نشر، توبیخ نامه ای برای نویسنده ارسال می کند و خط مشی های نشر کارافن را به نویسنده یادآوری می کند. اگر مقاله ی منتشر شده باشد، ویراستار می‌تواند از نویسنده درخواست کند که برای تصحیح سابقه، نسبت به درج عذرخواهی در مجله اقدام نماید

اخطار برای نویسنده مسئول ارسال می شود و هر اثری از نویسنده مسئول و سایر نویسندگان  متخلف که توسط مجله کارافن در دست بررسی باشد بلافاصله رد می شود.

نویسندگان از عضویت در هیئت تحریریه کارافن و خدمت به عنوان داور مجله کارافن منع می شوند. کارافن حق انجام اقدامات بیشتر را برای خود محفوظ می دارد.

در موارد شدید، مراتب تخلف به وابستگان سازمانی نویسندگان ارسال می شود و نویسندگان از ارسال اثر خود به کارافن به مدت 5 سال منع می شوند.

در موارد جدی تقلب که منجر به پس گرفتن مقاله می شود، اخطاریه انصراف در مجله منتشر می شود و در نسخه آنلاین به مقاله لینک می شود. نسخه آنلاین نیز با تاریخ بازپس گیری علامت گذاری می شود.

مرجع: (http://publicationethics.org/files/Sharing%20_of_Information_Among_EiCs_guidelines_web_version.pdf)

 

آماده ارسال مقاله خود هستید؟ چک لیست اخلاق نشر شما

قبل از ارسال مقاله، از موارد زیرمطمئن شوید:

 • دستورالعمل های مجله را برای نویسندگان بخوانید و هر دستورالعملی را در رابطه با مجموعه داده ها، تایید اخلاقی، یا بیانیه ها را بررسی و دنبال کنید.
 • نام تمام نویسندگان در مقاله و فرم ارسال آنلاین درج شده است.
 • به تمام مطالب موجود در متن به طور واضح و کامل، ارجاع داده شده است.
 • داده ها را به دقت بررسی کرده و هر گونه داده تکمیلی مورد نیاز مجله را در آن بگنجانید.
 • هرگونه منافع رقیب مرتبط را به مجله اعلام نمایید.
 • مجوز (کتبی) برای استفاده مجدد از هر شکل، جدول، و مجموعه داده را دریافت نمایید.
 • مقاله را هر بار فقط به یک مجله ارسال کنید.

 

در نهایت، پس از ارسال مقاله، به همه نویسندگان همکار اطلاع دهید.