دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 57، خرداد 1401 (فنی و مهندسی) 
بررسی عددی جابجایی خط جوش در شکل‌دهی ورق‌های ترکیبی فولادی به روش بالشتک لاستیکی

صفحه 145-164

10.48301/kssa.2022.341267.2096

حامد دیلمی عضدی؛ علیرضا حسنی؛ سیامک مزدک؛ علی زین العابدین بیگی؛ احسان شرکت قناد


مقاله پژوهشی (توسعه ای)

توسعه یک چرخه رانندگی براساس داده‌های ضبط‌شده از یک خودروی هیبرید بنزینی- الکتریکی در دو مسیر از شهر تهران با الگوریتم میانگین کی

صفحه 629-653

10.48301/kssa.2022.315133.1840

محمد آزادی؛ شکوه دزیانیان؛ علیرضا نوی؛ علیرضا سلمانی؛ تابانمهر قرائتی؛ علی فرجی