دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 59، آذر 1401، صفحه 13-555 (فنی و مهندسی) 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

امکان‌سنجی شکل‌دهی میکروکانال‌های U شکل توسط فرایند شکل‌دهی با قالب انعطاف‌پذیر

صفحه 53-70

10.48301/kssa.2022.336972.2063

حسین طالبی قادیکلایی؛ مجید الیاسی؛ یعقوب دادگر اصل؛ علی زین العابدین بیگی؛ محمدمهدی داوودی


مقاله پژوهشی (نظری)

گروه‌های متناهی با گراف‌های ناجابه‌جایی یکریخت

صفحه 635-646

10.48301/kssa.2021.289056.1558

کیوان مرادی پور؛ ساناز اسدی رحمتی