اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1519
تعداد پذیرش 329
تعداد عدم پذیرش 910
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 558

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 490
تعداد مشاهده مقاله 251284
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
درصد پذیرش 22 %