اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1179
تعداد پذیرش 263
تعداد عدم پذیرش 654
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 374

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 370
تعداد مشاهده مقاله 145103
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
درصد پذیرش 22 %