اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1794
تعداد پذیرش 453
تعداد عدم پذیرش 1063
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 673

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 590
تعداد مشاهده مقاله 358326
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
درصد پذیرش 25 %