فراخوان اولین کنفرانس ملی مهارت ایران

فراخوان اولین کنفرانس ملی  مهارت ایران

محورهای کنفرانس:

آموزش‌های مهارتی تقاضامحور در اقتصاد مقاومتی

آموزش‌های مهارتی و اقتصاد دانش بنیان

مشاغل نوین و آموزش‌­های مهارتی

مهارت آموزی، کارآفرینی و اشتغال

استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش‌­های مهارتی

توسعه اخلاق حرفه­‌ای در آموزش­‌های مهارتی

آینده پژوهی در مهارت‌­آموزی و اشتغال

مطالعه تطبیقی جایگاه آموزش‌­های مهارتی در ایران و جهان

روش­‌های نوین ارتقای فرهنگ کار و مهارت

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

http://nsci2023.tvu.ac.ir/