پیام تبریک به عضو فعال هیئت تحریریه آقای دکتر سیدکاشی

باسمه تعالی
جناب آقای دکتر سیدکاشی
عضو محترم هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی کارافن

بدینوسیله ارتقاء جنابعالی از مرتبه دانشیاری به استادی که نشان از توانمندی، شایستگی ها و تجارب ارزشمند علمی و اجرایی شما می باشد را تبریک عرض می نمایم. مطمئنا این موفقیت، مقدمه ای برای فعالیت های موثرتر جنابعالی در راستای پیشرفت و ارتقاء جایگاه نشریه علمی پژوهشی کارافن در کشور خواهد بود. برایتان از درگاه ایزد منان آرزوی موفقیت، سلامتی، سربلندی و توفیقات روز افزون در خدمت به میهن عزیزمان را دارم. 

ارادتمند
آذرچهر صحت
مدیر نشریه علمی پژوهشی کارافن