دوره و شماره: دوره 20، ویژه نامه، شهریور 1402 (علوم انسانی) 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

عوامل موثر بر عملکرد بین‌المللی‌سازی کسب و کارهای روستایی

صفحه 13-34

10.48301/kssa.2022.357132.2248

هاله عزتی راد؛ مرتضی اکبری؛ مرتضی موسی خانی؛ علی بدیع زاده


مقاله پژوهشی (نظری)

شکست کسب و کار: یک مطالعه علم‌سنجی و تحلیل محتوا

صفحه 35-62

10.48301/kssa.2023.353332.2214

مرتضی هندیجانی فرد؛ زهرا آراستی؛ نرگس ایمانی پور؛ احسان چیت ساز


مقاله پژوهشی (کاربردی)

اعتباریابی وضعیت برند موفق در دانشگاه فنی و حرفه‌ای با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

صفحه 63-89

10.48301/kssa.2022.332137.2031

ارسلان نامی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ محمدتقی هنری


بررسی تأثیر اقتصاد مشارکتی بر سیستم‌های تجارت الکترونیک B2C با نقش میانجی ارزش‌ اجتماعی

صفحه 135-155

10.48301/kssa.2022.310400.1782

فاضل بذرافشان؛ احسان موسوی خانقاه؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ نصرت الله شادنوش


عوامل مؤثر بر مطالعه‌زدگی دانش‌آموزان – رویکرد فراترکیب

صفحه 273-306

10.48301/kssa.2023.402993.2610

سیدجعفر هاشمی اصل؛ مریم شفیعی سروستانی؛ مهدی محمدی؛ محبوبه فولادچنگ


مقاله پژوهشی (کاربردی)

هموارسازی سود و حق‌الزحمه‌ی حسابرسی شرکت‌ها

صفحه 565-585

10.48301/kssa.2022.332432.2034

مریم بهمنی؛ سعیده سادات نظام طاهری


مقاله پژوهشی (نظری)

بررسی رابطه بین بازده غیرعادی اولین اعلان سود و آخرین اعلان سود با میانجی‌گری رقابت بازار محصول

صفحه 715-737

10.48301/kssa.2023.340435.2107

سید محمود موسوی شیری؛ احسان قدردان؛ فرزانه رحمانی؛ مریم لاله ماژین