دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، آذر 1402 (فنی و مهندسی) 
تنظیم‌کنندۀ ولتاژ حالت جامد هوشمند برای جبران افت ولتاژ انتهای فیدرهای فشار ضعیف

صفحه 189-213

10.48301/kssa.2023.390194.2490

مرتضی میخک بیرانوند؛ هومن بسطامی؛ امیرحسین فرهادیان؛ ابراهیم شریفی‌پور