دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، شهریور 1402 (علوم انسانی) 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

تحلیل روند و پیشران های موثر بر مشاغل نوظهور تا سال 2030

صفحه 13-39

10.48301/kssa.2023.380492.2409

سرور رباط جزی؛ قاسم فولادی؛ آذرچهر صحت


مقاله پژوهشی (کاربردی)

تحلیل فازی تأثیر منطق تصمیم‎گیری کارآفرینان بر نوآوری کسب‎و‎کار

صفحه 65-81

10.48301/kssa.2022.360947.2275

ترانه فرخ منش؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری؛ محمد جهانبخت


مقاله پژوهشی (کاربردی)

تأملی بر نظام مدیریت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ایران بر مبنای آینده‌پژوهی

صفحه 233-261

10.48301/kssa.2023.389399.2479

فرزانه فتاحی؛ مهدی شریعتمداری؛ فرشته کردستانی


استاد زهرآگین در آموزش عالی- رویکرد فراترکیب

صفحه 289-320

10.48301/kssa.2023.401191.2591

مهدی محمدی؛ سحر نوروزی؛ بهرام جوکار؛ مریم شفیعی سروستانی؛ قاسم سلیمی


ارائه نقشۀ راه تجاری‌سازی تحقیقات علمی در حوزۀ ورزش

صفحه 357-373

10.48301/kssa.2022.316786.1866

میثم نوری خان یوردی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید تابش؛ مرتضی دوستی


بررسی مدل‌های کسب‌‌وکار با تمرکز بر گردشگری ورزشی

صفحه 429-448

10.48301/kssa.2023.324929.1956

ناصر غلامی؛ رضا محمدکاظمی؛ روح الله محمدی میرزایی؛ سیدرسول حسینی


تدوین الگوی ارتباط اثربخش دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بخش خدمات صنعت ورزش

صفحه 467-484

10.48301/kssa.2021.304788.1748

مهدی شریعتی فیض ابادی؛ فتح اله هاویل؛ محسن پورمنتی؛ مهدی دستگردی


مدل‌سازی شخصیت و محبوبیت برند بر رفتار مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی

صفحه 527-544

10.48301/kssa.2022.310454.1783

سحر پیرجمادی؛ احمد محمودی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی؛ محمد حسین قربانی


شناسایی عوامل و ارائه الگوی بازاریابی ورزش دانش‌آموزی ایران

صفحه 623-642

10.48301/kssa.2022.341706.2102

حسن دوست محمدی؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد