شبکه آزمایشگاه‌های راه‎دور: طراحی و اجرا مطالعه موردی: آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی برق، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

2 استادیار،گروه مهندسی برق ،دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

بهره­گیری از فناوری­های نوین الکترونیکی و اینترنت اشیای صنعتی، این اجازه را می­دهد تا بتوان فعالیت‌های آزمایشگاهی و کارگاهی را از راه‎دور انجام داد. آزمایشگاه‌های راه‎دور، امکان توسعه پژوهش­های مبتنی بر کارهای تجربی را در دوران پاندمی کرونا فراهم آورده‌اند و با توجه به‌ضرورت و جایگاه آزمایش‌های عملی در مطالعات و تدریس دروس دانشگاهی، به‌عنوان مکمل آموزش الکترونیکی نیز قابل‌استفاده می‌باشند. گسترش علوم مهندسی الکترونیک، کنترل، مکاترونیک، شبکه و همچنین بهره­مندی دانشگاه فنی و حرفه­ای از دانش استادان خبره در این زمینه و دارا بودن رشته­های تخصصی مرتبط، چشم­انداز روشنی را به­منظور تأمین آزمایشگاه­هایی از این قبیل در آینده نزدیک فراهم می‌سازد. این مقاله شبکه آزمایشگاه­های راه­دور را که به‌صورت نمونه در آزمایشگاه ماشین­های الکتریکی دانشکده شهید مهاجر اصفهان عملیاتی شده، معرفی می‌کند. این شبکه مبتنی بر نرم‌افزار LabVIEW و سخت‌افزار Arduino می‌باشد و از PLC LOGO V8 بهره می‌‌برد. همچنین مباحث مربوط به مدیریت ریسک و توجیه­پذیری اقتصادی طرح پیشنهادی ارزیابی شده است. قابلیت توسعه این شبکه آزمایشگاهی به‌ تمامی مراکز آموزش دانشگاهی و حتی هنرستان­های فنی و حرفه­ای از مزایای مهم آن محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Remote Laboratories Network: Design and Implementation Case Study: Electrical Machines Lab., Isfahan (Shahid Mohajer) Faculty of Technology

نویسندگان [English]

  • Parsa Yazdanpanah Qaraei 1
  • Seyed Ali Hashemi Talkhuncheh 2
1 M.Sc, Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The utilization of new technologies in electronics and industrial Internet of Things (IoT) allows practical experiments to be performed remotely. Remote laboratories have made it possible to develop experimental courses and research during the Covid-19 pandemic. Given the importance of practical experiments in the study of academic courses, it can also be used as a complement to e-learning. The development of electronics, control, mechatronics, and computer network engineering provides a clear vision for (the) development of Remote Laboratories in the near future. In this article, the remote laboratory of electric machines in Shahid Mohajer Faculty of Technology (Isfahan) was introduced as an example. This network was based on LabVIEW software, Arduino hardware, using PLC LOGO V8. In addition, the proposed remote laboratory network's risk management and economic justification were evaluated. The ability to extend remote laboratory networks to all universities, even technical schools, was an important advantage of the proposed remote laboratory network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote laboratory Industrial internet of things E-learning
  • cybersecurity Labview Arduino
[1] Restivo, M. T., Mendes, J., Lopes, A. M., Silva, C. M., & Chouzal, F. (2009). A Remote Laboratory in Engineering Measurement. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 56(12), 4836-4843. https://doi.org/10.1109/TIE.2008.2011479
[2] Dak, R., Khoje, S., & Pardeshi, P. J. (2017, July 18-19). A review on cost-efficient virtual laboratory: A teaching aid. 2017 International Conference on Computing Methodologies and Communication, Erode, India https://doi.org/10.1109/ICCMC.2017.8282549
[3] Frerich, S.,  Kruse, D., Petermann, M., & Kilzer, A. (2014, April 3-5). Virtual Labs and Remote Labs: Practical experience for everyone. 2014 IEEE Global Engineering Education Conference Istanbul, Turkey https://doi.org/10.1109/EDUCON.2014.6826109
[4] Pearson, C., & Kudzai, C. (2015). Virtual Laboratories a Solution for Tertiary Science Education in Botswana. European Journal of Logistics Purchasing and Supply Chain Management, 3(1), 29-43. https://repository.bothouniversity.ac.bw/buir/bits tream/handle/123456789/167/Virtual-Laboratories-A-Solution-for-Tertiary-Scienc e-Education-in-Botswana.pdf?sequence=1
[5] Roschelle, J., Jona, K., & Schank, P. (2017). Primer: Remote Labs. Rapid Community Reports. https://repository.isls.org/bitstream/1/1231/1/Remote-Labs-Primer.pdf
[6] Zine, O., Errouha, M., Zamzoum, O., Derouich, A., & Talbi, A. (2019). SEITI RMLab: A costless and effective remote measurement laboratory in electrical engineering. The International Journal of Electrical Engineering & Education, 56(1), 3-23. http s://doi.org/10.1177/0020720918775041
[7] Safavi, A. A., Salehi, S., Motamedi, M., Kikha, E., Naghavi, V., & Ghaffari, H. (2007). The First Iranian Virtual and Remote Laboratory for Control Engineer: Design and Implementation. Iranian Journal of Engineering Education, 9(34), 57-76. https://d oi.org/10.22047/ijee.2007.550
[8] Monzo, C., Cobo, G., Morán, J. A., Santamaría, E., & García-Solórzano, D. (2021). Remote Laboratory for Online Engineering Education: The RLAB-UOC-FPGA Case Study. Electronics, 10(9), 1-15. https://doi.org/10.3390/electronics10091072
[9] Villar-Martínez, A., Rodríguez-Gil, L., Angulo, I., Orduña, P., García-Zubía, J., & López-De-Ipiña, D. (2019). Improving the Scalability and Replicability of Embedded Systems Remote Laboratories Through a Cost-Effective Architecture. IEEE Access, 7, 164164-164185. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2952321
[10] Yazdanpanah Qaraei, P. (2021, March 3-4). Perspectives of the network of remote laboratories in the e-learning system of the Technical and Vocational University. The 8th International and the 14th National Conference on e-Learning and e-Teaching, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/1224638/
[11] Heradio, R., De La Torre, L., Galan, D., Cabrerizo, F. J., Herrera-Viedma, E., & Dormido, S. (2016). Virtual and remote labs in education: A bibliometric analysis. Computers & Education, 98, 14-38. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.03.010
[12] Limpraptono, F. Y., Ratna, A. A. P., & Sudibyo, H. (2013). New architecture of remote laboratories multiuser based on embedded web server. International Journal of Online and Biomedical Engineering, 9(6), 4-11. http://eprints.itn.ac.id/3700/
[13] Muhammad Asraf, H., Ashar, N. D. K., Zakiah, M. Y., Abidin, A. F. Z., & Nooritawati, M. T. (2018). Computer Assisted E-Laboratory using LabVIEW and Internet-of-Things Platform as Teaching Aids in the Industrial Instrumentation Course. International Journal of Online and Biomedical Engineering, 14(12), 26-42. https://doi.org/10.3991/ijoe.v14i12.8992
[14] Alli, K. S. (2019). A LabVIEW-based online DC servomechanism control experiments incorporating PID controller for students’ laboratory. The International Journal of Electrical Engineering & Education, 0(0), 0020720919868142. https://doi.org/10. 1177/0020720919868142
[15] Khera, N., & Jain, S. (2015, November 7-8). Development of LabVIEW based electrical parameter monitoring system for single phase supply. 2015 Communication, Control and Intelligent Systems, Mathura, India https://doi.org/10.1109/CCIntelS.2015.7437964
[16] Magdum, A. D., & Agashe, A. A. (2016, May 20-21). Monitoring and controlling the industrial motor parameters remotely using LabVIEW. 2016 IEEE International Conference on Recent Trends in Electronics, Information & Communication Technology Bangalore, India https://doi.org/10.1109/RTEICT.2016.7807810
[17] Pengfei, L., & Luhua, N. (2009, October 10-11). Remote Control Laboratory Based On LabVIEW. 2009 Second International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, Changsha, China https://doi.org/10.1109/ICICTA.2009.737
[18] Telagam, N., Sahu, P. C., Panda, S., & Kandasamy, N. (2019). USRP Based Digital Audio Broadcasting Using OFDM in Virtual and Remote Laboratory. International Journal of Online and Biomedical Engineering, 15(13), 77-85. https://www.researchgate.net/profile /Nagarjuna-Telagam/publication/336148147_USRP_Based_Digital_Audio_Broadcastin g_Using_OFDM_in_Virtual_and_Remote_Laboratory/links/5d92e344a6fdcc2554a97fb0/USRP-Based-Digital-Audio-Broadcasting-Using-OFDM-in-Virtual-and-Remote-Labo ratory.pdf
[19] Mastour, H., Aliabadi, K., & Moqaddasin, M. (2012). A Study of the Impact of Virtual and Real Laboratories on Students' Learning and Retention of Physics and Laboratory. Educational Psychology, 8(25), 90-112. https://jep.atu.ac.ir/article_2447_4e2f8644c2519 68d80847bd6add93fe8.pdf
[20] Ge, M., Hong, J. B., Guttmann, W., & Kim, D. S. (2017). A framework for automating security analysis of the internet of things. Journal of Network and Computer Applications, 83, 12-27. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.01.033
[21] Dezhgir, H., & Houshmand, H. (2017, September 16 ). An overview of security in the Internet of Things. The 10th Conference of New Researches in Science and Technology, Kerman, Iran. https://civilica.com/doc/697202/
[22] Mullet, V., Sondi, P., & Ramat, E. (2021). A Review of Cybersecurity Guidelines for Manufacturing Factories in Industry 4.0. IEEE Access, 9, 23235-23263. https://doi. org/10.1109/ACCESS.2021.3056650
[23] Tsiknas, K., Taketzis, D., Demertzis, K.,  & Skianis, C. (2021). Cyber Threats to Industrial IoT: A Survey on Attacks and Countermeasures. Internet of Things 2(1), 163-186. https:/ /doi.org/10.3390/iot2010009
[24] Ugwuanyi, S., & Irvine, J. (2021, September 22-24). Industrial and Consumer Internet of Things: Cyber Security Considerations, Threat Landscape, and Countermeasure Opportunities. 2021 International Conference on Smart Applications, Communications and Networking (SmartNets), Glasgow, United Kingdom. https://doi.org/10.1v109/SmartNets50376.2021.955 5410
[25] Heradio, R., De La Torre, L., & Dormido, S. (2016). Virtual and remote labs in control education: A survey. Annual Reviews in Control, 42, 1-10. https://doi.org/10.1016/ j.arcontrol.2016.08.001
[26] Dimitrov, B., Collier, G., & Cruden, A. (2019). Design and Experimental Verification of Voltage Measurement Circuits Based on Linear Optocouplers with Galvanic Isolation for Battery Management Systems. World Electric Vehicle Journal, 10(4), 1-19. https://doi.org/10.3390/wevj10040059
[27] Yazidi, A., Henao, H., Capolino, G., Betin, F., & Filippetti, F. (2011). A Web-Based Remote Laboratory for Monitoring and Diagnosis of AC Electrical Machines. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 58(10), 4950-4959. https://doi.org/10.1109/TIE.2011.2109331
دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 57
فنی و مهندسی
خرداد 1401
صفحه 583-606
  • تاریخ دریافت: 02 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 07 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1401