دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 56، بهمن 1400، صفحه 1-478 (کشاورزی / هنر و معماری) 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فعالیت‌های کشاورزی ارگانیک

صفحه 13-32

10.48301/kssa.2021.129161

مهسا فاطمی؛ نوذر منفرد؛ کورش رضایی مقدم؛ فاطمه بادزبان


بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب راش ایران و الوارهای وارداتی راش گرجستان

صفحه 215-225

10.48301/kssa.2021.290643.1576

محمد نجفیان اشرفی؛ هومن شعبانی اسرمی؛ زین العابدین وثوقی رودگر؛ محمد قربانیان فر؛ معین دهقان


مقاله پژوهشی (نظری)

مقایسه خواص آناتومی و بیومتری چوب درون و چوب برون درخت سنجد (مطالعه موردی استان خراسان)

صفحه 237-250

10.48301/kssa.2021.129725

علی حسن پور تیچی؛ مجتبی رضانژاد دیوکلایی؛ امین خطیری؛ محمدمهدی کاظمیان


مقاله پژوهشی (کاربردی)

بررسی تغییرات جهانی‌شدن آموزش عالی بر آموزش معماری و داوری طرح‌های معماری در دانشگاه‌های ایران

صفحه 265-295

10.48301/kssa.2022.294204.1611

مائده میاحی؛ سعید میرریاحی؛ محمد ابراهیم مظهری؛ یداله مهرعلی زاده


مقاله پژوهشی (کاربردی)

اصول راهبردی طراحی فرم ساختمان مسکونی در بوشهر، مبتنی بر کاهش مصرف انرژی

صفحه 345-361

10.48301/kssa.2022.306864.1761

الناز حیدری؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ پویا دولابی


مقاله پژوهشی (کاربردی)

بهینه‌یابی موقعیت بازشوها برای بهبود تهویه طبیعی، آسایش حرارتی و توزیع بهینه نور روز در شهر یزد

صفحه 395-410

10.48301/kssa.2021.278122.1437

سیدحسین نشاط صفوی؛ حسن ذوالفقارزاده؛ مصطفی مافی؛ اکرم اسفندیاری


شماره‌های پیشین نشریه

کشاورزی / هنر و معماری
فنی و مهندسی
عمران، هنر و معماری/ علوم پایه
علوم انسانی
فنی و مهندسی