دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 52، اردیبهشت 1400، صفحه 1-241 (فنی و مهندسی) 

مقاله پژوهشی (نظری)

بررسی پایداری و آنالیز حساسیت ژنراتور القایی خودتحریک در نیروگاه بادی

صفحه 13-33

10.48301/kssa.2021.131036

جلال صاحبکار؛ حسن شادمان؛ محمد زارعین؛ محمد شادمان


مقاله پژوهشی (کاربردی)

حل نیمه تحلیلی انتقال حرارت جریان ناپایای سیال نیوتنی بین دو صفحه نوسانی تحت تاثیر میدان مغناطیسی

صفحه 35-62

10.48301/kssa.2021.131037

مجتبی معصوم نژاد؛ محمدعلی کاظمی؛ نعمت اله عسکری؛ محمد حسن طاهری؛ مهدی قامتی


شماره‌های پیشین نشریه

کشاورزی / هنر و معماری
فنی و مهندسی
عمران، هنر و معماری/ علوم پایه
علوم انسانی
فنی و مهندسی