دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 55، مهر 1400، صفحه 1-376 (فنی و مهندسی) 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

طراحی یک مدل بهینه‌سازی محدب برای خودترمیمی یک شبکه توزیع هوشمند

صفحه 35-53

10.48301/kssa.2021.130684

محمدحسن یگانه کیا؛ محمد مهدی رضایی؛ مهرداد عابدی


مقاله پژوهشی (نظری)

حل عددی جدایش لایه مرزی در کانال واگرا سه‌بعدی تحت تأثیر میدان مغناطیسی غیریکنواخت

صفحه 273-289

10.48301/kssa.2021.132764

سید مرتضی مقیمی؛ مهران خاکی جامعی؛ مرتضی عباسی؛ محمد حسن طاهری؛ نعمت اله عسکری


شماره‌های پیشین نشریه

کشاورزی / هنر و معماری
فنی و مهندسی
عمران، هنر و معماری/ علوم پایه
علوم انسانی
فنی و مهندسی