دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 53، تیر 1400، صفحه 1-388 (علوم انسانی) 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

ارائه مدل تعاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد در صنعت بانکداری (موردمطالعه: بانک رفاه)

صفحه 13-37

10.48301/kssa.2021.131913

مرجان محمدی مقدم؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ شهناز نایب زاده


مقاله پژوهشی (نظری)

اهمیت و نقش شبکه‌های اجتماعی به‌منظور اعتماد به تجارت الکترونیکی (B2C)

صفحه 91-109

10.48301/kssa.2021.130158

احسان فولادی کیا؛ فائزه تقی پور؛ امیررضا نقش


تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش: از دیدگاه متخصصان ورزشی

صفحه 229-250

10.48301/kssa.2021.130681

میثم نوری خانیوردی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


تجاری‌سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی مدیریتی در آموزش عالی

صفحه 297-317

10.48301/kssa.2021.129329

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی‌طبقدهی؛ فرشته کردستانی


شماره‌های پیشین نشریه

کشاورزی / هنر و معماری
فنی و مهندسی
عمران، هنر و معماری/ علوم پایه
علوم انسانی
فنی و مهندسی