ارائه شاخص جدید برای پایش خطاهای مکانیکی همزمان براساس مطالعه تحلیلی طیف هارمونیکی جریان موتور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه برق- دانشکده مهندسی - دانشگاه زنجان

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشگاه فنی و حرفه ای

10.48301/kssa.2023.392754.2514

چکیده

تحقیقات زیادی در مورد شناسایی خطاهای جداگانه در موتورهای القایی قفس سنجابی انجام شده است. اما تحقیقات بسیار کمی در زمینه خطاهای همزمان در این نوع موتورها وجود دارد. خطاهای همزمان می‌تواند به دلیل نقص در ساخت، مونتاژ، ناهمحوری ذاتی موتور و عدم هم‌راستایی محورهای موتور و بار ایجاد شود. عدم لحاظ همزمانی این خطاها، باعث اختلال در سیستم پایش وضعیت موتور می‌شود. هدف مقاله حاضر، ارائه رویکردی تحلیلی و تجربی جهت تشخیص خطاهای همزمان ناهم‌محوری و روتور میله شکسته است. لذا با تحلیل‌های تئوری مبتنی بر معادلات دینامیکی، روابط تابع سیم‌پیچ و سری فوریه، چگونگی پیدایش شاخص‌های فرکانسی در جریان استاتور توسط خطاهای مکانیکی مطالعه شده و شاخص فرکانسی جدیدی جهت شناسایی عیوب همزمان معرفی می‌شود. این شاخص در شبیه‌سازی‌ها توسط روش‌های‌ تابع سیم‌پیچ اصلاحی (MWFA) و اجزای محدود (FE) در بارهای مختلف مورد پایش قرار گرفته و حضور آن در موتورهای سالم و معیوب با اعمال خطاهای جداگانه و همزمان مطالعه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی و آزمایشگاهی، توانایی شاخص پیشنهادی را در تفکیک خطاهای همزمان از سایر موارد اثبات می‌کند. این روش غیرتهاجمی، کم هزینه و مستقل از بار است و قابلیت اجرا در سیستم پایش هر موتور الکتریکی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Present a new index for diagnosing the simultaneous mechanical faults according to analytical study on current harmonics of motors

نویسندگان [English]

  • seyed Hamid Rafiei 1
  • Mansour Ojaghi 2
  • mehdi sabouri 3
1 Faculty of Engineering-University of Zanjan-University of Zanjan-IRAN
2 Department of Electrical Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 technical and vocational university
چکیده [English]

Many investigations have been conducted to detect single incipient faults in the squirrel cage induction motors. However, there are much less research on detecting and discriminating simultaneous faults within the induction motor. The simultaneous presence of eccentricity fault with some other faults is unavoidable due to some manufacturing imperfections or the possible misalignment of the motor-load shafts. Neglecting the intrinsic eccentricity and simultaneous faults may cause mistakes in the condition motoring of the motor. This article presents an analytical and experimental approach to detecting the simultaneous mix eccentricity and broken rotor bar faults. Theoretical analyses represent how the indicators appear in the stator current due to mechanical faults according to dynamic equations, MWFA, and Fourier series. So, a new frequency indicator is introduced to identify simultaneous faults. The suggestive index is monitored in the modified winding function (MWFA), and finite element (FE) simulations, and its amplitude is studied in motors with the healthy condition and separate and simultaneous faults. Simulation and experimental results prove the ability of the proposed index to distinguish simultaneous faults from other cases. This method is non-invasive, low-cost, load-independent, and can be implemented in the monitoring system of any motor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical simultaneous Faults
  • Condition Monitoring
  • current signature

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 30 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1402