طراحی یک کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی برای سیستم ترمز ضد قفل وسیله نقلیه به کمک تخمین سرعت و ضرائب اصطکاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، واحد شماره 1 پسران، کرمانشاه، ایران.

10.48301/kssa.2023.383924.2435

چکیده

تکنولوژی سامانه ترمز ضد قفل برای کنترل وسایل نقلیه عملکرد قابل قبولی دارد. از کنترل‌های مختلفی برای کنترل سامانه ترمز ضد قفل استفاده می‌شود. هدف این مقاله دستیابی به سیستم کنترل مدلغزشی به عنوان یک سیستم کنترلی برتر برای کنترل سامانه ترمز ضد قفل وسایل نقلیه است. عملکرد این سیستم کنترل به گونه‌ای است که سیگنال کنترلی اعمالی منجر به عملکرد نرم و غیرناگهانی سیستم ترمز ضد قفل می‌گردد. در دسترس نبودن حسگر برای متغیرهای حالت ایجاب می‌کند که، به جای استفاده از مقادیر اصلی متغیرهای حالت، در مسیر فیدبک سیستم کنترل از مقادیر تخمینی متغیرهای حالت استفاده شود. در این مقاله، علاوه بر طراحی کنترل‌کننده، یک استراتژی به منظور طراحی چند رؤیت‌گر ارایه می‌شود. این کار منجر به عملکرد سریع و پایدار سامانه ترمز ضد قفل می‌گردد. نتایج اخذ شده از شبیه‌سازی روش پیشنهادی در محیط نرم‌افزار متلب موید کارایی استراتژی پیشنهادی است. این شبیه‌سازی‌ها بر مبنای داده‌های سیستم‌های واقعی انجام شده است و نتایج موید کارایی قابل قبول عملکرد روش پیشنهادی در کاربردهای واقعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an adaptive sliding-mode controller for vehicle antilock braking system using speed and friction coefficients estimation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esfandyari
  • Shahriar Abbasi
Deparment of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Boys 1, Kermanshah Branch, Technical and Vocational Universtiy (TVU), Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The Antilock Braking System (ABS) technology has an acceptable performance for vehicle control. So far, different control strategies are used to control the Antilock Braking System of vehicles. The aim of this paper is to achieve a sliding mode control system as a better system for vehicle Antilock Braking System control so that, the applied control signal leads to smooth and non-sudden operation of the Antilock Braking System. Unavailability of sensor to sense state variables leads to, instead of using the original values of the state variables, their estimated values are used in the feedback path of the system. In this article, in addition to the design of the controller, a strategy for designing multiple observers is presented. This leads to the fast and stable performance of the Antilock Braking System control system. Effectiveness of the proposed strategy is confirmed by simulation in MATLAB environment. The simulations are based on the real-world data, therefore, the results confirm the performance of the proposed method in real applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antilock Braking System (ABS)
  • Adaptive sliding-mode controller
  • Speed estimation
  • Friction coefficients estimation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1402