بهبود اشتراک توان راکتیو در ریزشبکه جزیره‌ای با تزریق جریان راکتیو گذرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

گروه مهندسی برق ، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

10.48301/kssa.2023.395017.2536

چکیده

اشتراک گذاری دقیق توان بار و تنظیم ولتاژ دو هدف کنترلی حیاتی برای اطمینان از کیفیت توان و عملکرد قابل اعتماد ریزشبکه های جزیره ای هستند. اگر چه تنظیم ولتاژ را می توان با استفاده از یک حلقه کنترل ثانویه به دست آورد، اما عدم دقت اشتراک توان راکتیو به دلیل متفاوت بودن امپدانس خطوط متصل به منابع تولید پراکنده، موضوعی برجسته است. یکی از تکنیکها برای اشتراک دقیق توان راکتیو اصلاح ولتاژ مرجع تولیدی روش کنترل افتی می باشد. در این مقاله، یک استراتژی کنترلی برای بهبود دقت اشتراک توان راکتیو میان واحدهای تولید پراکنده ریزشبکه‌های جزیره‌ای پیشنهاد شده است. روش کنترل پیشنهادی مبتنی بر تزریق جریان راکتیو گذرا برای اصلاح ولتاژ مرجع تولیدی روش کنترل افتی می‌باشد. خطای اشتراک توان راکتیو با تغییر ولتاژ مرجع کاهش می‌یابد. علاوه بر این، کنترل‌کننده پیشنهادی به لینک ارتباطی بین منابع تولید پراکنده برای پیاده‌سازی نیاز ندارد. تأثیر کنترل‌کننده پیشنهادی بر پایداری سیستم با استفاده از مدل سیگنال کوچک مرتبه کاهش یافته نشان داده شده است. برای ارزیابی عملکرد و اثربخشی استراتژی کنترل پیشنهادی، آن را بر روی یک ریزشبکه جزیره‌ای متشکل از سه واحد تولید پراکنده پیاده‌سازی می‌کنیم. نتایج شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مناسب روش پیشنهادی را نشان می‌دهد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving reactive power sharing in islanded microgrid with transient reactive current injection

نویسنده [English]

  • kiomars sabzevari
Department of Electrical Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Accurate load power sharing and voltage regulation are two critical control objectives to ensure power quality and reliable operation of islanded microgrids. Although voltage regulation can be achieved using a secondary control loop, the inaccuracy of reactive power sharing is a prominent issue due to the varying impedance of lines connected to distributed generation sources. One of the techniques for accurate sharing of reactive power is to modify the production reference voltage by the droop control method. In this paper, a control strategy is proposed to improve the accuracy of reactive power sharing among distributed generation units of islanded microgrids. The proposed control method is based on transient reactive current injection to modify the production reference voltage of the droop control method. The reactive power sharing error is reduced by changing the reference voltage. In addition, the proposed controller does not require a communication link between distributed generation sources for implementation. The effect of the proposed controller on the stability of the system is demonstrated using the reduced-order small-signal model. To evaluate the performance and effectiveness of the proposed control strategy, we implement it on an islanded microgrid consisting of three distributed generation units. The simulation results show the proper performance and efficiency of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microgrid
  • reactive power sharing
  • voltage regulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 12 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 آبان 1402