تشخیص عیوب ابعادی و ترک سوپاپ به کمک بینایی ماشین و آکوستیک ایمیشن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

10.48301/kssa.2023.391572.2501

چکیده

سوپاپ یک کلمه فرانسوی (Soupape) به معنی دریچه می باشد و نقش آن کنترل مخلوط هوا و سوخت ورودی به موتور و همچنین کنترل دودهای خروجی از آن می باشد. در این تحقیق تشخیص عیوب ابعادی و ترک سوپاپ به کمک بینایی ماشین و آکوستیک ایمیشن انجام شد. بعد از انتقال آفلاین تصاویر به نرم‌افزار MATLAB، پردازش تصاویر در آن انجام شد و پارامترهای ابعادی سوپاپ مانند طول، قطر ساق، قطر بزرگ (نشیمنگاه) و کجی ساق سوپاپ در آن اندازه گیری شد. این پارامترها با اندازه های واقعی مقایسه و درصد خطای اندازه گیری برای این پارامترها به ترتیب 45/0‌، 8/1 و 18/1 درصد برآورد گردید. برای کجی ساق سوپاپ با توجه به اینکه در حالت واقعی روشی جهت اندازه گیری وجود ندارد درصد خطا برای این پارامتر محاسبه نشد. برای تشخیص ترک از 60 عدد سوپاپ نو مشابه، توسط دستگاه AE-MAP 1.0 نمودار آکوستیکی تهیه شد و نمودار آکوستیکی 30 سوپاپ های نو و کارکرده با آن مقایسه شد. دقت سیستم در تشخیص ترک تقریباً 7/96 درصد برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Diagnosing dimensional defects and valve cracks using machine vision and acoustic emission

نویسندگان [English]

 • Bahman rahmatinejad 1
 • Hossein Rahimi Asiabaraki 2
 • Farzin Azimpour Shishevan 1
1 Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University (TVU),Tehran, Iran.
2 Faculty Member of Technical and Vocational University (TVU)
چکیده [English]

Valve is a French word (Soupape) which means valve and its role is to control the mixture of air and fuel entering the engine as well as controlling the exhaust fumes. In this research, dimensional defects and valve cracks were diagnosed with the help of machine vision and acoustic emission. After offline transfer of the images to MATLAB software, the images were processed and the dimensional parameters of the valve such as length, stem diameter, large diameter (seat) and valve stem curvature were measured. These parameters were compared with the actual sizes and the percentage of measurement error for these parameters was estimated as 0.45%, 1.8% and 1.18% respectively. Due to the fact that there is no real way to measure the valve stem, the error percentage was not calculated for this parameter. To detect cracks from 60 similar new valves, an acoustic diagram was prepared by AE-MAP 1.0 device and the acoustic diagram of 30 new and used valves was compared with it. The accuracy of the system in crack detection was estimated to be approximately 96.7%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Machine vision
 • dimension measurement
 • image processing
 • valves
 • acoustics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 23 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1402