دوره و شماره: دوره 17، ویژه نامه - شماره پیاپی 51، اسفند 1399، صفحه 1-282 (ویژه نامه علوم انسانی) 
نیازسنجی آموزشی مربیان فنی و حرفه‌ای

صفحه 45-66

10.48301/kssa.2021.128439

انیس رستمی زیتونی؛ رسول عباسی؛ جبار باباشاهی؛ ریحانه عصاریان