دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 46، اسفند 1398، صفحه 1-322 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

بررسی عوامل زمینه‌ای مؤثر بر تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی فناورانه مطالعه موردی دانشگاه فنی‌و‌حرفه‌ای

صفحه 33-50

محمدمهدی محمدپورمیر؛ سامره شجاعی؛ روح‌الله سمیعی؛ مجید اشرفی


مقاله پژوهشی (توسعه ای)

طراحی الگوی مهارت‌محوری برای دانشجویان فنی‌و‌حرفه‌ای با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

صفحه 71-100

مصطفی لطفی جلال آبادی؛ علی فرهادی؛ سلطنت روایی؛ محمود غلامی


مقاله پژوهشی (نظری)

مدل‌سازی ساختاری مفاهیم ناهنجاری در ورزشگاه‌های ایران

صفحه 189-206

مهدی دستگردی؛ علیرضا دبیر؛ مهدی شریعتی فیض ابادی


مقاله پژوهشی (کاربردی)

شناسایی و اولویت‏بندی نیازهای آموزشی کارکنان دانشگاه اردکان

صفحه 207-232

علی نادی زاده اردکانی؛ میترا موبد؛ سیما عابدی