مواد فسفری (پرزیستانت) و نقش آن‌ها در فناوری‌های نوین

نویسندگان

1 دانشگاه فنی و حرفه ای تهران دانشکده دختران دکتر شریعتی تهران

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای، شیمی

چکیده

فسفرها یا مواد پرزیستانت جزیی عموماً معدنی هستند که در اثر برخورد یک عامل برانگیزنده از خود نور مریی منتشر می‌کنند عامل برانگیزنده می‌تواند نور، بار مکانیکی، گرما و باشد مهم‌ترین کاربرد مواد فسفری در صفحات نمایش‌گر است امروزه شرکت‌های بزرگ دنیا سرمایه‌گذاری وسیعی درخصوص صفحات نمایش‌گر انجام داده‌اند و دانشمندان و پژوهش‌گران به طور گسترده‌ای در این زمینه فعالیت دارند تولید رنگ سفید همواره دغدغه پژوهشگران بوده است در مقاله حاضر به طور اجمالی به مواد فسفری و نقش آن‌ها در تأمین روشنایی، تاریخچه، مزایا و محدودیت‌های این دسته از مواد هوشمند پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phosphors Materials (Persistent) and Their Role on the Novel Technology

نویسندگان [English]

  • hajieh bastami 1
  • Simin Janitabar-Darzi 2
چکیده [English]

Persistent luminescent materials emit visible light for several minutes to hours after the removal of the excitation source The exciting resource can be light mechanical load heat and etc The most important application of phosphorous materials is on display screens Today large corporations invest heavily on display screens and scientists and researchers are widely involved in this field This paper briefly describes the phosphors materials and their role in providing lighting history advantages and imitations of this category of intelligent materials Keywords: phosphorous materials and synthesis method