درک مفهوم بهره وری پژوهشی: کاربردی از راهبرد پدیدارنگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه کردستان ،سنندج، ایران

3 گروه علوم تربیتی- دانشگاه کردستان

10.48301/kssa.2023.352456.2206

چکیده

هدف پژوهش حاضر درک مفهوم بهره‌وری پژوهشی در نظام آموزش عالی ایران از منظر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بود. پژوهش از رویکرد تفسیری و کیفی و راهبرد پدیدارنگارانه بهره گرفته‌است. مشارکت‌کنندگان بالقوه پژوهش شامل 21 نفر از اساتید دانشگاه‌های غرب کشور (کردستان، رازی کرمانشاه، ایلام و بوعلی سینا همدان) بودند که به‌صورت هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب و فرآیند جمع‌آوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و داده‌ها با استفاده از یک پروتکل مصاحبه نیمه‌ساختارمند جمع‌آوری شد. در پژوهش حاضر برای افزایش روایی و پایایی پژوهش از راه‌کارهایی مانند درگیری و مشارکت طولانی و فعال محققان در میدان پژوهش، استفاده از ضبط صوت برای ثبت داده‌ها و تهیه کتابچه کد برای ایجاد رویه توافق بین کدگذاران استفاده شد. تحلیل داده‌ها به روش کدگذاری نظری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بهره‌وری پژوهشی شامل سه مؤلفه پاسخ پذیر بودن پژوهش (روزآمدی، مرجعیت و جامعیت تخصصی)، اصالت مساله پژوهش (اصالت علمی، حرفه‌ای و اصالت کاربردی) و راهگشا بودن پژوهش (افزایش سرمایه دانش، علم‌مند کردن ادراک و شفافیت ماهیت و قلمرو پژوهش) می‌باشد. همچنین ابعاد و مؤلفه‌های بهره‌وری پژوهشی نیز در سه بعد اصلی فنی و تکنیکی، محتوایی و ارتباطی شناسایی شد. بعد فنی و تکنیکی شامل: انسجام درونی، اعتبار اسناد و پایایی و روایی ابزار می باشد. بعد محتوایی نشان‌دهنده ماهیت و هستی پژوهش است که با روش مناسب انجام گردد. بعد کارکردی هم نشانگر برآیندهایی می‌باشند که به‌واسطه‌ی انجام یک کار پژوهشی و علمی حاصل می شوند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the concept of research productivity: an application of the phenomenological strategy

نویسندگان [English]

 • sharare mohammadi 1
 • JAMAL SALIMI 2
 • Naser Shirbagi 3
1 UOK
2 UNIVERSITY OF KURDISTAN,SANANDAJ,IRAN
3 Department of Education, University of Kurdistan Sanandaj
چکیده [English]

The aim of the present study was to understand the concept of research productivity in Iran's higher education system from the perspective of university faculty members. The research has used an interpretative and qualitative approach and a phenomenological strategy. The potential participants of the research included 21 professors from western universities (Kurdistan, Razi Kermanshah, Ilam & Buali Sina Hamedan) who were selected purposefully and with maximum diversity and the process of collecting information continued until reaching theoretical saturation. were collected using a semi-structured interview protocol. In the present study, to increase the validity and reliability of the research, solutions such as involvement and long and active participation of researchers in the research field, use of audio recorders to record data, and preparation of code book. Data analysis was done by theoretical coding method . The results of the research showed that research productivity includes three themes: the responsiveness of the research (modernity, reference and comprehensiveness of expertise), the originality of the research problem (scientific, professional and applied originality) and the openness of the research (increasing knowledge capital, scientific Understanding and transparency is the nature and scope of research. Also, the dimensions and components of research productivity were also identified in three main technical, content & communication dimensions. The technical dimension includes: internal coherence, credibility of documents & reliability and validity of tools. The content dimension shows the nature and existence of the research that is done with the appropriate method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • research
 • productivity
 • phenomenology
 • nature
 • component

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 19 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1402