تشخیص احتمال وقوع سکته با استفاده از سنجش پلاسمای خون و بررسی نوار قلب با به کارگیری منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

10.48301/kssa.2023.354479.2231

چکیده

اختلال در سیستم عصبی خودمختار (ANS)، دوره بالینی در بیماران مبتلا به سکته مغزی حاد را پیچیده می‌کند. این پژوهش، مدلی را ارائه می‌دهد که با استفاده از آن، هرگونه نقصان در سیستم عصبی خودمختار شناسایی شده و میزان ارتباط آن با وقوع سکته مغزی نشان داده می‌شود. داده‌های خام استفاده شده در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات انجام شده بر روی عملکرد سیستم عصبی خودمختار در بیماران مبتلا به سکته مغزی (ساقه مغز) تأمین می‌گردد. تمرکز این پژوهش بر بررسی پژوهش-هایی است که عملکرد سیستم عصبی خودمختار را در دوره اولیه پس از سکته مغزی ارائه می‌دهند. این مطالعه به تعیین تأثیر محل سکته مغزی در عملکرد سیستم عصبی خودمختار می‌پردازد و با بررسی پارامترهای حیاتی بدن سعی در ارتباط آن‌ها با عملکرد سیستم عصبی خودمختار دارد. در گام نهایی با استفاده از سایر پژوهش‌ها، داده‌های حیاتی مرتبط با عملکرد دستگاه عصبی خودمختار شناسایی می‌شود. سپس با استفاده از این داده‌ها و استفاده از یک سیستم فازی بر پایه منطق تاکاگی سوگنو، میزان عملکرد صحیح دستگاه عصبی خودمختار با پارامترهایی در نوار قلب، مغز و سنجش پلاسمای خون تخمین زده می‌شود. این تخمین به شناسایی وضعیت بیمار و نزدیکی و دوری وی به سکته مغزی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detecting the probability of stroke using blood plasma measurement and ECG examination using fuzzy logic

نویسنده [English]

  • Marziyeh Barootkar
Faculty member of Technical and Vocational University
چکیده [English]

Disorders of the autonomic nervous system (ANS) complicate the clinical course in patients with acute stroke. This research presents a model that can be used to detect any deficiency in the autonomic nervous system and show its relationship with the occurrence of stroke. The data used in the present research is provided by using the studies conducted on the functioning of the autonomic nervous system in patients suffering from stroke (brainstem). The focus of this research is to examine the studies that present the function of the autonomic nervous system in the early period after stroke. This study determines the effect of stroke location on autonomic nervous system function. And by examining the vital parameters of the body, he tries to relate them to the functioning of the autonomic nervous system. In the final step, using other research, vital data associated with the functioning of the autonomic nervous system is identified. Then, using these data and using a fuzzy system based on Takagi-Sugno’s logic, the correct functioning of the autonomic nervous system is estimated with parameters in the heart, brain, and blood plasma measurements. This estimate helps to identify the patient's condition and his proximity and distance to stroke.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brainstem Stroke
  • Fuzzy logic
  • Prediction
  • Autonomic nervous system