سناریونگاری شکل گیری پدیدۀ «ساخت و ساز چهار» در صنعت ساختمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (توسعه ای)

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی؛ دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری؛ دانشگاه یزد؛ یزد؛ ایران

10.48301/kssa.2022.347490.2173

چکیده

مقدمه و زمینه: نفوذ جریان انقلاب صنعتی چهارم به صنعت ساختمان باعث معرفی مفهوم «ساخت‌وساز چهار» شده و هدف از مطالعۀ حاضر آن است که چگونگی شکل‌گیری این پدیده در کشور ایران را در افق زمانی بیست‌ساله از طریق آینده‌پژوهی مورد تحلیل قرار دهد.

روش‌شناسی: پژوهش کیفی و توصیفی حاضر با رویکرد آینده‌پژوهی اکتشافی طراحی شده است. به منظور تحقق اهداف تحقیق، فهرستی اولیه از پیشران‌های کلیدی مؤثر بر شکل‌گیری پدیدۀ ساخت‌وساز چهار از سوابق پژوهشی و منابع علمی مکتوب استخراج شد و در ادامه با تشکیل گروه خبرگی با رویکرد دلفی اقدام به اولویت‌بندی آن‌ها صورت گرفت. در مرحله سناریونویسی نیز با بهره‌گیری از روش‌شناسی شبکۀ جهانی کسب و کار، ضمن ایجاد تلاقی میان عدم قطعیت‌های ناظر بر دو پیشران کلیدی، چهار سناریو از آینده‌های باورپذیر در این زمینه تنظیم شد.

یافته‌ها: اولویت‌بندی پیشران‌های شناسایی شده در زمینه ایجاد پدیده ساخت‌وساز چهار در کشور ایران حاکی از آن است که دو عامل کلیدی در این زمینه عبارتند از: «همکاری‌های علمی کشور با جهان پیشرفته» و «پیشرفت‌های فناورانه در عرصه‌های نوین». سناریوهای چهارگانۀ حاصل از تلاقی این دو عدم قطعیت با استعاره‌های دریا، چشمه، مرداب و رود شناسایی شدند.

نتیجه‌گیری: برای آنکه ذینفعان کلیدی صنعت ساختمان (شامل تولیدکنندگان، فناوران و بهره‌برداران) بتوانند از جریان نوپدید ساخت‌سازچهار منتفع شوند، لازم است سیاست‌گذاران این عرصه ضمن تقویت تعاملات علمی و فناورانه با کشورهای پیشرفته در این موضوع (همانند آلمان)، از شرکت‌های نوپا و نوآور در این عرصه حمایت کنند؛ علاوه بر آن‌که توجه به تقویت سایر پیشران‌های شناسایی شده نیز ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Scenario-Writing for the Formation of "Construction 4.0" in Iran

نویسندگان [English]

 • SeyedMehdi Alavi
 • Alireza Naser Sadrabadi
 • Habib ZareAhmadabadi
 • Seyed Mojtaba Hosseini Bamakan
Economy, Management and Accounting Faculty. Yazd University. Yazd. Iran
چکیده [English]

Introduction: The influence of the fourth industrial revolution on the construction industry has led to the introduction of the concept of "construction 4.0" and the purpose of the present study is to analyze the formation of this phenomenon in the country of Iran in a twenty-year time horizon through futures study.

Methodology: The present qualitative and descriptive research is designed with an exploratory futures study approach. In order to achieve the objectives of the research, an initial list of key drivers affecting the formation of construction 4.0 was extracted from research records and written scientific sources, and then by forming an expert group with the Delphi approach, they were prioritized them. In the scenario-writing stage, using the methodology of the Global Business Network (GBN), while creating an intersection between the uncertainties of two key drivers, four scenarios of possible futures in this field were set.

Results: The prioritization of the identified drivers in the field of creating the phenomenon of construction 4.0 in Iran indicates that two key factors in this field are: "Scientific cooperation of the country with the developed world" and "Technological advances in new areas." Quadruple scenarios resulting from the intersection of these two uncertainties were identified with the metaphors of Sea, Spring, Marsh, and River.

Conclusions: It is necessary for the policy makers to strengthen scientific and technologically interactions with advanced countries in this matter (such as Germany), to support start-up and innovative companies; and to pay attention to the strengthening of other identified main drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futures Study
 • Scenario-Writing
 • Construction 4.0
 • Construction Industry
 • Fourth Industrial Revolution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 06 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 آبان 1401