اثربخشی لباس بر درمان بیماری‌های جسمی از خرافه تا واقعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسنده

گروه آموزشی هنر، دانشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز(الزهرا)، دانشگاه فنی و حرفه ای، ایران

10.48301/kssa.2022.329517.2008

چکیده

لباس، در زبان فارسی، پوشاک، پوشش، جامه و رخت نامیده می‌شود و کارکرد اصلی آن، محافظت بدن از عوامل جوی و پنهان کردن بدن از دید ِدیگر افراد است. اما به غیر از این وظایف، طبق اسنادِ مکتوب و معتبر و آداب و رسومی که از نسل های قبل به میراث رسیده است، در نزد برخی از مردم، باور و اعتقاد، به دیگر اثراتِ لباس، همچون تأثیر آن بر درمان بیماری‌های جسمی وجود دارد.

امروزه تاثیر برخی از ویژگی‌های لباس مانند رنگ آن، بر تسکین آلام روحی و حتی درمان برخی از بیماری‌های مرتبط با روح و روان به اثبات رسیده است. اما اثبات تاثیر آن بر درمان بیماری‌های جسمی، مانند باور برخی مردم که بر تن فرد مبتلا به سرخک، لباس قرمز می پوشانند، با استناد به قوانین طبیعی و علم پزشکی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت و ضرورتِ عدم به خطر انداختن جان و سلامت انسان‌ها و حفظ ایمان و اعتقادات دینی افراد، با پرهیز از اشاعه خرافه و پاسخ به این سوال که آیا از نظر علمی، لباس می تواند در روند بهبود بیماری موثرباشد؟ در این مقاله با دلایل عقلی و استناد به قانون علت و معلول، فرضیه‌‌ی مبنی بر اثر بخشی برخی از ویژگی‌های لباس بر درمان بیماری‌های جسمی ارائه می‌گردد. روش تحقیق در این مقاله بر مبنای پژوهش‌های بنیادی و پایه‌ای است و نتیجه این مقاله زمینه‌ای نظری را فراهم می-کند تا مقدمه‌ای برای معرفی لباس در بهبود روند بیماری‌های جسمی در دیگر پژوهش‌های مشابه در آینده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of clothing on the treatment of physical diseases from superstition to reality

نویسنده [English]

  • artemis hooshyar
Department of Art, Shiraz (Al-Zahra) Girls' Technical and Vocational College, Technical and Vocational University, Iran
چکیده [English]

Clothing, in Persian, is called clothing, clothing, clothing and its main function is to protect the body from atmospheric factors and hide the body from the view and opinion of other people. But apart from these duties, in different eras of history, according to written and authentic documents and customs inherited from previous generations, some people believe in other effects of clothing, such as its effect on There is a cure for physical ailments.

Today, the effect of some properties of clothing, such as its color, on relieving mental pain and even treating some mental illnesses has been proven. But to prove its effectiveness in treating physical ailments, such as the belief that some people wear red over a person with measles, it has received less attention, citing natural laws and medical science.

Considering the importance and necessity of not endangering the lives and health of human beings, as well as preserving the religious faith and beliefs of individuals, by avoiding the spread of superstition and introducing another dimension of clothing from this new perspective, in this article with rational reasons and citation of law Cause and effect, a hypothesis is presented about the effectiveness of some characteristics of clothing on the treatment of physical diseases. The research method in this article is based on basic and basic research and the result of this article provides a theoretical basis to prove the effectiveness of clothing on the treatment of physical diseases in other studies. Be similar in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clothing، physical therapy
  • medical miracles
  • mental illness
  • superstition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 اردیبهشت 1401