ارزیابی امکان استفاده از رسانه‌های نوین هنری در مراکز آموزش عالی به‌عنوان رسانه آموزشی با بهره‌گیری از الگوی Sections

نویسندگان

1 دانشگاه آکادمی هنرهای زیبا بررا-ایتالیا هنرهای زیبا

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی صنایع

چکیده

این مقاله در پی ارزیابی امکان، نتایج و اثرات به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین هنری به‌عنوان یکی از ابزارهای ممکن آموزشی با تأکید ویژه بر تأثیرات آن بر آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سطح آموزش عالی است نویسندگان پنج رسانه جدید هنری شامل واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، سیمولیشن، بازی‌های کامپیوتری، و فضاهای حساس و چندرسانه‌ای را با توجه به امکانات و توانایی‌های آن و براساس الگوی پیشنهادی توسط پول و بیتز به‌منظور ارزیابی رسانه‌های آموزشی با عنوان الگوی Sections موردتوجه قرار داده‌اند در این الگو، هشت شاخص اساسی برای انتخاب یک رسانه آموزشی پیشنهاد و از طریق طراحی پرسش‌هایی متناسب با موضوع تحقیق و ارزیابی و امتیازدهی به رسانه‌های موجود، مناسب‌ترین رسانه برای آموزش مشخص شده است نتیجۀ این تحقیق ضمن تأکید بر توجه به شاخص‌های متفاوت آموزشی در انتخاب رسانه، ارائه پیشنهادهایی برای بهترین استفاده از رسانه‌های موجود است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Potential of Using New Media Art Technology in Higher Education as an Instrument of Effective Media-Based Teaching through the Framework used in the SECTIONS Model

نویسندگان [English]

  • mohammadreza heidari 1
  • zahra bakhtiari 2
چکیده [English]

The main purpose of this Article is to provide an assessment for the potential use outcomes and impacts of employing new media art technologies as one possible and viable instrument of effective teaching with particular emphasis on technical vocational and skilled training in higher education The researchers have specifically examined the five new media art technologybased teaching interface including: virtual reality augmented reality simulation computer games; and sensitive multimedia environments with respect to their appropriateness and scope based on the model proposed by Bates and Poole in a bid to assess the effectiveness and influence of mediabased education mapped by the framework used in SECTIONS model The framework used is the SECTIONS model which stands for: Students Ease of use Costs Teaching functions Interaction Organizational issues Networking Security and privacy
Made use of these eight major criteria as guidelines to select an instructional mediabased technology through setting a set of appropriate questions and ensuing careful analysis assessments and evaluations the result of which would lead to help inform an instructor/assessor when making decisions about which media or technologies to use The outcome of this research study whilst illustrating the emphasis put on various factors and criteria influencing media selection and technologies for teaching and learning puts forward propositions for the optimal use of media available