تعیین پیمانکار مناسب برای انجام پروژه‌های عمرانی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

نویسندگان

1 مرکز تحصیلات دانشگاه پیام نور تهران ریاضی

2 دانشگاه فنی و حرفه ای اهر دانشکده شهید چمران اهر

چکیده

مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار مناسب یکی از قسمت‌های اساسی فرایند ساخت‌وساز است، زیرا پیمانکاران یکی از ارکان پروژه‌های عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی هستند بیشترین میزانِ بودجۀ پروژه‌های عمرانی، به عملیات اجرایی اختصاص می‌یابد؛ بنابراین اجرای هر پروژه نیازمند وجود پیمانکار مناسبی است که توانایی‌های لازم را برای انجام پروژه در محدودۀ زمانی و منابع پیش‌بینی‌شده و با‌کیفیت مورد نظر داشته باشد و از هدر‌رفتن منابع ملی کشور که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، جلوگیری کند در این مقاله علاوه‌بر شناسایی شاخص‌های مؤثر در انتخاب پیمانکار مناسب و تعیین میزان اهمیت و اولویت‌بندی شاخص‌های مزبور، روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) را تشریح می‌کنیم و در ادامه، روش انتخاب پیمانکار مناسب را از میان پیمانکاران حاضر در مناقصه برای انجام یک پروژه عمرانی با به‌کارگیری روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) براساس شاخص‌های اولویت‌بندی‌شده بیان می‌کنیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the right contractor for construction projects using the Analysis Hierarchical Process (AHP)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza dadashi 1
  • firooz mohammadi 2
چکیده [English]

In as much as constructive projects budget is mainly used for administrative expenses executing a project requires an appropriate contractor to be able to prevent unnecessary increase in executive expenses and finish the project on the estimated time and resources and with the expected quality and Prevent the depletion of national resources of particular importance to the country In addition different quantitative and qualitative indicators with varying degrees of importance are to be taken into account in choosing an appropriate contractor In this paper first Analytical Hierarchy Process (AHP) which is one of the most comprehensive methods designed for decision making with multiple indexes is elaborated upon and then we describe the method of selecting the appropriate contractor among the contractors present in the tender for the implementation of a construction project using Analytical Hierarchy Process (AHP) based on the prioritized indicators