پیوندزدنِ ابریشم با متاکریل آمید و مقایسۀ آن با روش قلع (II) کلرید جهت وزن‌دهی الیاف ابریشمی

نویسندگان

1 دانشگاه فنی و حرفه ای گیلان دانشکده فنی و حرفه ای شهیدچمران رشت

2 دانشگاه فنی و حرفه ای کردستان دانشکده فنی وحرفه ای سقز

3 دانشگاه فنی و حرفه ای گیلان دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران

چکیده

صمغ‌گیری ابریشم یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مراحل تکمیلی ابریشم است که به کاهش وزن کالا می‌انجامد به‌منظور افزایش کاربری ابریشم از روش وزن‌دهی استفاده می‌شود ترکیبات آلی و معدنی مختلف مانند کمپلکس‌های قلع، فسفات و سیلیکات از جمله روش‌های کلاسیک شناخته‌شده‌ در این زمینه به شمار می‌آیند امروزه استفاده از ترکیبات وینیلی جایگزین مناسبی برای روش‌های کلاسیک شده است در این فرایند، از پلیمر‌هایی مانند متاکریل آمید، متیل متاکریلات و n بوتیل متاکریلات استفاده می‌شود هدف از این پژوهش، مقایسۀ کیفیت وزن‌دهی الیاف ابریشم به دو روش قلع (II) کلرید و پلیمریزاسیون پیوندی ترکیبات وینیلی است بدین‌منظور تمامی عوامل تأثیرگذار بر فرایند مانند زمان، دما، غلظت و pH، یک‌به‌یک مطالعه و بررسی شده‌اند و تست‌های مربوط به بیشینه نیروی وارد بر نخ، بیشینه ازدیاد طول، تناسیتی و ثبات نوری انجام شده است نتایج به‌دست‌آمده حاکی از بهبود کیفیت کالای وزن‌دهی شده به روش مدرن است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grafting of Silk by Methacrylamid and Compare It with Tin (II) Chloride for Silk Fibers Weighting

نویسندگان [English]

  • arash tahvili 1
  • azad nori 2
  • abbas heydari pashaki 3
چکیده [English]

Silk degumming is one of the most important and practical method in silk finishing process which can cause weight loss Therefore weighting use to increase silk fiber applications Using different complex of mineral and organic material such as tin phosphate and silicate were known classic method in this point Nowadays vinyl complex is replaced with classic methods In this point polymers such as Methacrylamide Methyl Meta acrylate n methyl Meta acrylate are used This study makes a comparison between classic and novel weighting techniques by vinyl complex For this reason all parameters suchlike time temperature concentration and pH are investigated Every analysis like maximum force on thread elongation and light stability were done Results represent an improvement in weighting with novel process