روش‌های مقابله با اثرات یون منگنز در الکترووینینگ مس

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان مجتمع آموزش عالی زرند گروه مهندسی معدن

چکیده

یون منگنز به‌طور‌معمول در محلول باردار واحد استخراج حلّالی مس وجود دارد این یون هم مستقیم در عملیات استخراج حلّالی و هم با انتقال به مرحله الکترووینینگ توسط ماندگی فازی آبی، سبب ایجاد مشکلات زیادی در عملیات می‌شود در این پژوهش، روش‌های حذف و کنترل یون منگنز در مدار استخراج حلّالی ـ الکترووینینگ مورد بررسی قرار گرفته‌اند این روش‌ها شامل ترسیب، تبادل یونی، استخراج حلّالی، کاهش انتقال یون منگنز به الکترووینینگ و استفاده از عوامل کاهنده می‌شود نتایج نشان می‌دهد، استفاده از ترکیب روش تبادل یونی و ترسیب برای حذف نه‌تنها یون منگنز بلکه دیگر ناخالصی‌ها، دارای کارایی بالاتری است کاهش انتقال منگنز به الکترووینینگ نیز روش دیگری است که پیامدهای منفی بر عملکرد مدار ندارد و به‌سادگی قابل‌استفاده است به دلیل پیچیدگی واکنش‌های شیمیایی در مدار، استفاده از روشی که اثر شیمیایی بر مدار نداشته باشد، معقولانه‌تر است؛ ازاین‌رو استفاده از روش‌های فیزیکی نتایج بهتری خواهد داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenge Methods with Manganese Effects in Copper Electrowinning

نویسندگان [English]

  • elyas karimi
  • Mahmood Eskandari Nasab
چکیده [English]

Manganese is commonly found in a copper solvent extraction solution This ion also causes a lot of operational problems in the solvent extraction process and in the transition to the electrowinning stage due to the aqueous entrainment The main problem with manganese in the electrowinning cell is oxidation to higher Mn5+ and Mn7+ valences thereby increasing the oxidation and reduction potential of the cell This action can increase corrosion of the anodes The problem of most of the mixersettler systems is entrainment and the formation of crud in the settler which causes the majority of impurities to be transferred to the electrowinning stage In this research the methods for removal and control of manganese in solvent extractionelectrowinning circuit have been investigated These methods include ion exchange solvent extraction reduction of manganese to electrolyte transfer and use of reducing agents The results show that using the combination of ion exchange and treatment methods to remove not only manganese but also other impurities has a higher efficiency Reducing manganese to electrowinning is another method that has no negative consequences on the performance of the circuit and is easy to use Due to the complexity of the chemical reactions in the circuit it is more reasonable to use a method that does not have a chemical effect on the circuit So using physical methods will have better results