تبدیل روغن پسماند سلف به سوخت زیستی

نویسندگان

دانشگاه فنی و حرفه ای فارس دانشکده فنی و حرفه ای دختران الزهرا شیراز

چکیده

بیودیزل، مونو الکیل استرهای چرب است که از چهار نسل (روغن‌های گیاهی و چربی‌های حیوانی، محصولات سلولزی، روغن‌های دورریز و میکروجلبک) به دست می‌آید قیمت بالای تأمین مواد اولیه برای تولید بیودیزل، مهم‌ترین عامل محدود‌کننده در تولید تجاری بیودیزل به شمار می‌رود ازسوی‌دیگر، روغن دورریز منبعی ارزان و در دسترس برای تولید بیودیزل شناخته می‌شود در این پژوهش، از فرایند نوینِ دو‌مرحله‌ای ترانس استریفیکاسیون (TDSP) برای تولید بیودیزل از روغن دورریز سلف دانشکده فنی دختران شیراز استفاده شده است ترکیبات بیودیزل از طریق کروماتوگرافی گازی و ویژگی‌های فیزیکی آن مانندِ نقطه اشتعال °C 168، نقطه احتراق °C 175، نقطه ابری‌شدن °C 8، نقطه ریزش °C1، نقطۀ انجماد °C 2، ویسکوزیته سینماتیک در دمای °C 40، mm2/s5 و چگالی محصول kg/m3 789، اندازه‌گیری و با استاندارد ASTM مقایسه شد با توجه به مناسب‌بودن زمانِ واکنش و کیفیت محصول نهایی، به‌کارگیری روش TDSP به‌عنوان روشی قابل‌قبول در تولید بیودیزل از روغن دورریز تأیید می‌شود نتایج این تحقیق، راهکاری برای درآمدزایی مجتمع‌های فنی و نیز همگام‌شدن با محیط زیست ارائه می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Waste Cooking Oil Conversion to the Biofuel

نویسندگان [English]

  • Sara Farahmand
  • Azadeh Habibi
  • Masomeh Mohammadi
چکیده [English]

Biodiesel is a monoalkyl ester of four generations (vegetable oils animal fats cellulose products fossil fuels and microalgae) The high cost of supplying raw materials for biodiesel production is considered as the most important limiting factor in commercial production of biodiesel Waste cooking oil is known as a cheap and available source for biodiesel production In this study transesterification double steps process TDSP was used to produce biodiesel from waste oil from the exterior of the Shiraz Girls Technical and Vocational University The conventional twostage esterificationtransesterification procedure was compared with the TDSP process Specifications of biodiesel such as flash point 168°C combustion point 175°C cloudiness point 8°C dropping point 1°C freezing point 2°C kinematic viscosity at 40°C 5 mm2 /s and product density 789 kg/m3were evaluated and compared with ASTM standards Due to the shorter reaction time and high quality of the final product in the TDSP method this method was selected as an optimal biodiesel production method