سنتز سبز نانو اکسید روی با ریخت‌های گوناگون به کمک امواج فراصوت

نویسندگان

1 دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی و حرفه ای ولیعصر

2 دانشگاه فنی حرفه ای رشت دانشکده شهید چمران

چکیده

در این مطالعه با استفاده از امواج فراصوت، نانو ذرات اکسید روی ساخته شده است و افزودنی‌هایی مانند گوانیدیوم کربنات و ستیل تری متیل آمونیوم برمید برای تهیه ریخت‌های گوناگون از این ماده مورد استفاده قرار گرفته است برای شناسایی نانو ساختار‌های حاصل، از تکنیک‌هایی مانند XRD، SEM، BET، EDX وIR بهره گرفته‌ایم از ریخت‌های مورد مطالعه که با موفقیت تهیه شده‌اند، می‌توان به نانو میله برنج‌مانند و نانو ذره اشاره کرد در جریان ساخت، پارامترهایی مانند نوع افزودنی، حلّال، دمای حمام اولتراسونیک و زمان تابش امواج بهینه شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultrasound –assisted Green Synthesis of ZnO Nanoparticles with Various Morphologies

نویسندگان [English]

  • naghmeh faal hamedani 1
  • Rasoul Shemshadi 2
چکیده [English]

In this work ZnO nanostructure was been synthesized using ultrasonic waves with different morphologies These nanostructures were characterized via XRD SEM BET EDX and IR analyses Rice shape and nano particles morphologies were successfully prepared In the process of synthesis parameters such as type of template solvent ultrasonic bath temperature and wave intensity were optimized This method is simple fast environmentally friendly and low cast for the mass production
In this work ZnO nanostructure was been synthesized using ultrasonic waves with different morphologies These nanostructures were characterized via XRD SEM BET EDX and IR analyses Rice shape and nano particles morphologies were successfully prepared In the process of synthesis parameters such as type of template solvent ultrasonic bath temperature and wave intensity were optimized This method is simple fast environmentally friendly and low cast for the mass production of various morphologies of ZnO nano particles of various morphologies of ZnO nano particles