بررسی چگونگی توزیع ماده موثره داروئی زولوفت بین فازهای جامد و مایع و استخراج آن برای توزیع سلولی داخل بدن (In Vivo) باکمک تکنیکهای دستگاهی آزمایشگاهی

نویسنده

دانشگاه فنی و حرفه ای گیلان دانشکده فنی وحرفه ای شهید رجایی،

چکیده

میزان اهمیت صنعت دارو سازی و اثر گذاری آن بر سطح سلامت جامعه بر همگان واضح است و کیفیت محصولات تولیدی در این صنعت و چگونگی اثر گذاری آنها برای تسکین درد و کنترل عوارض بیماریها بسیار مهم است از این جهت علم داروسازی ارتباط تنگاتنگی با شیمی و مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک دارد مولکولهای شیمیایی که دارای اثرات دارویی میباشند نقش اصلی رادر این مورد ایفا میکنند که موسوم به مواد موثره داروئی میباشند که هم باید دارای اثر گذاری خوبی بر بافت های هدف باشند و هم باید دارای فرم مناسبی از نظر شیمی فضایی باشند تا بتوانند با سلولهای بدن جفت شوند در برخی موارد این اتصال به دلیل این که دارای فرم فضا شیمیایی مناسبی نیستند رخ نمیدهد و ماده بدون اثر گذاری از بدن دفع میگردد به این ترتیب می بایست با کمک روشهای موثر، بر چگونگی توزیع و جذب ماده موثره در بدن و رسیدن آن به سلولهای هدف احاطه یافتبرای سنجش و ارزیابی این موارد فاکتورهای گوناگونی مورد توجه قرار میگیرند که این فاکتورها در دو دسته عمومی برون تن و درون تن طبقه بندی میشوند که مستقیما به نحوه اثر داروها وابسته استنحوه توزیع دارو در خون وابسته به ساختار شیمیایی دارو و فرم و شکل داروئی آن دارد توزیع بین فاز جامد و مایع برای مواد داروئی یکی از مهمترین فاکتور های ترمودینامیکی است که باید بر اساس داده های کنترل کیفیت آزمایشگاهی سنجیده شود در این تحقیق نحوه توزیع ماده موثره داروی زولوفت از فرم جامد به مایع با کمک تکنیک دیسولوشن و دیس اینتگراسیون بر اساس متد های عمومی فارماکوپه اروپا مورد مطالعه قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Zoloft Drug Delivery between Solid and Liquid Phase and In vivo Study of Active Pharmaceutical Ingredient with Laboratory Technics

نویسنده [English]

  • issa mousazadeh moghaddam
چکیده [English]

The process of drug development and their effects in relieving pain and controlling the complications of diseases is in direct relation with the level of public health Therefore the science of pharmacy is closely linked to other sciences including chemical engineering and botany Chemical molecules that have medicinal effects play a major role These active pharmaceutical ingredients although they should have a good effect on target tissues should also have a form of stereochemistry in order to deliver to target cells In some cases pharmaceutical molecules do not have the right form and cannot reach to the target cell in his proper way; it will be repulsed without effecting the body In this way with the assistance of effective methods it should be surrounded by how the distribution and absorption of the active pharmaceutical ingredient in the body and its delivering to the target cells For analysis and evaluating of these factors various agents are considered
In this research the distribution of Zoloft from solid to liquid form with the aid of dissolution and disintegration techniques is studied based on the general methods of European pharmacopoeia