بررسی فرایند و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه

نویسندگان

1 دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده دکتر شریعتی

2 دانشگاه فنی و حرفه ای -

3 دانشگاه یزد یزد

چکیده

اهمیت تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه به‌عنوان یکی از عناصر حیاتی رفتار کارآفرینانه و همچنین یکی از مفاهیم محوری تعریف کارآفرینی، در بسیاری از تحقیقات حوزه کارآفرینی ذکر شده است و از آن به‌عنوان قلب کارآفرینی نام می‌برند مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد آن چیزی که تحقیقات کارآفرینی را از سایر مطالعات در حوزه‌های مختلف علمی نظیر علوم مدیریت متمایز می‌سازد، توجه و تأکید بر پژوهش‌ها در خصوص فرصت‌های کشف‌شده توسط کارآفرینان است به ‌بیان ‌دیگر کارآفرینی به معنای رفتارهایی است که منجر به کشف و بهره‌برداری از فرصت‌ها توسط افراد و سازمان‌ها می‌باشد، اما فرصت به مجموعه‌ای از شرایط اطلاق می‌گردد که نیاز به محصول، خدمت یا کسب‌ و کار جدیدی را ایجاد می‌نماید فرصت‌ها تا تشخیص داده نشوند نمی‌توانند به بهره‌برداری برسند در این راستا مروری بر آرا اندیشمندان این حوزه با توجه به مرور مقالات مرتبط صورت گرفته و فرایند فرصت و بهره‌برداری کارآفرینانه فرصت از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the process and utilizing entrepreneurial opportunities

نویسندگان [English]

  • Ali Abdi Jamayran 1
  • Azarchehr Sehat 2
  • Elaheh Hossein 3
چکیده [English]

The Importance of identifying entrepreneurial opportunities as one of the key elements of entrepreneurial behavior as well as one of the key concepts of entrepreneurship definition has been mentioned in many entrepreneurial researches and referred to as the heart of entrepreneurship Studies show that what distinguishes entrepreneurship research from other studies in various fields of science such as management science is the attention and emphasis on research on the opportunities discovered by entrepreneurs In other words entrepreneurship means behaviors that lead to the discovery and exploitation of opportunities by individuals and organizations but the opportunity is a set of conditions that require a product service or new business Opportunities cannot be exploited until they are detected In this regard an overview of the opinions of the thinkers of this field has been made regarding the review of relevant articles and the process of opportunity and utilizing entrepreneurial opportunities has been studied from different angles