نقش مهارت‌های هوش هیجانی در محیط کار

نویسندگان

1 دانشگاه فنی وحرفه‌ای دانشکده فنی و حرفه‌ای اطهر

2 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان - مدیریت بازرگانی

چکیده

هوش یکی از مهم‌ترین سازه‌های فرضی است که از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بینه در اوایل قرن بیستم همواره برای تبیین موفقیت شغلی و کارایی به‌کار رفته است یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر از مهم‌ترین مسائل مربوط به حیطه‌ی کاری در نظر گرفته شده، هوش هیجانی و نقش مهمی است که در موفقیت افراد ایفا می‌کند هوش هیجانی مجموعه گسترده‌ای از مهارت‌ها و خصوصیات فردی را دربرگرفته است تحقیقات نشان می‌دهد موفقیت‌های زندگی حرفه‌ای، 20 درصد به بهره هوشی و 80 درصد به هوش هیجانی بستگی دارد همچنان که گلمن در سال 1998 در کتاب خود تحت عنوان «کارکرد هوش هیجانی» می‌گوید در محیط کار هوش هیجانی در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر قابلیت‌ها از قبیل هوش شناختی یا مهارت‌های فنی نقش بارزتری ایفا می‌کند، از این ‌رو، با پرورش و رشد هوش هیجانی و قابلیت‌های آن، هم سازمان و هم کارکنان از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند آگاهی از مهارت‌های هوش هیجانی در محیط کار می‌تواند پیش‌نیازی برای رشد و پرورش این مهارت‌ها در محیط سازمانی باشد این مقاله به بررسی مهارت‌های هوش هیجانی در محیط کار میپردازد این مقاله به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از مطالعه‌ی اسناد و مقالات مختلف به‌منظور گردآوری مبانی نظری انجام شده است در ابتدا مفهوم هوش هیجانی و اهمیت آن بیان شده است سپس مدل هوش هیجانی مطرح گشته و سرانجام مهارت‌های هوش هیجانی بیان شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of emotional intelligence skills in the workplace

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahimi 1
  • Najibeh Abbasi Rostami 2
1
2
چکیده [English]

Intelligence is one of the most important hypothetical structures that has been used since the advent of Alfred Binhayan in the early twentieth century to explain career success and efficiency One of the most important issues in the area of work in recent years is emotional intelligence that plays a vital role in the success of individuals Emotional intelligence encompasses a wide range of skills and individual characteristics Researches show that 20% of the success of professional life depends on intelligence and 80% on emotional intelligence As Glenn explained in his 1998 book The Function of Emotional Intelligence in workplace Emotional Intelligence plays a more prominent role in having a better performance than other capabilities such as cognitive intelligence or technical skills Therefore with the development and growth of emotional intelligence and its capabilities both the organization and the employees will benefit from it Knowledge of emotional intelligence skills in the workplace can be a prerequisite for the growth and development of these skills in an organizational environment This paper investigates the skills of emotional intelligence in the workplace It has been done in a method library using a variety of papers and articles to collect theoretical foundations Initially the concept of emotional intelligence and its importance are expressed Then an emotional intelligence model was introduced and finally emotional intelligence skills were expressed