کلیدواژه‌ها = خیابان
عوامل مؤثر بر پیاده روی خیابان های تاریخی در ایران. نمونه موردی: خیابان بیهق، سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.48301/kssa.2023.374528.2359

نفیسه کوشکی؛ سیدعبدالهادی دانشپور؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی