بررسی نقش خانواده‌گرایی در تامین مالی فعالیت‌های کارآفرینانه از دو منظر عرضه و تقاضای سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آبادان ، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

10.48301/kssa.2023.397633.2550

چکیده

تقاضا و عرضه سرمایه یکی از دغدغه‌های جدی پروژه‌های کارآفرینی می‌باشد. خانواده می‌تواند یک منبع مناسب برای تامین مالی پروژه‌های کارآفرینی اعضای خود محسوب شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تامین مالی فعالیت‌های کارآفرینانه از دو منظر عرضه و تقاضای سرمایه با تاکید بر خانواده‌گرایی و ریسک و بازده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی-پیمایشی است. داده‌های پژوهش از طریق دو پرسش‎نامه مجزا گرد‌آوری‌شده است. هر پرسشنامه شامل سه بخش (1) اطلاعات جمعیت‌شناختی و سوالات اختصاصی، (2) سوالات خانواده‌گرایی، و (3) یک سناریو با تعدادی سوال بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل واحدهای فناور وابسته به پارک‌های علم و فناوری (بخش تقاضا) و سرمایه-گذاران حقیقی (بخش عرضه) می‌باشد. داده‌های بخش تقاضا با استفاده از رگرسیون لجستیک و طرح‌های عاملی و داده‌های بخش عرضه با استفاده رگرسیون چندگانه و سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شده‌اند. براساس نتایج پژوهش در بخش تقاضای سرمایه متغیرهای اثرگذار عبارتند از: سن، تحصیلات، اندازه خانوار، مهارت و تجربه و هدف‌مندی کسب‌وکار. همچنین کارآفرینان در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با تامین مالی پروژه‌های خود به مقوله ریسک و بازده توجه می‌کنند. در بخش عرضه سرمایه متغیرهای اثرگذار عبارتند از: تجربه سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدف سرمایه‌گذاری، سنت‌گرایی، خانواده‌گرایی، بازده سرمایه-گذاری، توانایی و تجربه مجریان پروژه، ریسک شکست و امکان خروج از پروژه. همچنین متغیرهای ریسک و بازده در فرایند عرضه سرمایه اثرگذار هستند. درکل، یافته‌های پژوهش حاضر باعث درک هرچه بهتر نقش خانواده‌گرایی در فرایند تامین مالی پروژه‌های جدید با لحاظ نمودن ریسک و بازده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Familism in Financing of Entrepreneurial Activities from the Perspective of Capital Supply and Demand

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nazaripour 1
  • babak zakizadeh 2
1 Accounting Department, Hazrat_e Masoumeh University (HMU), Qom, Iran
2 Young Researchers and Elite Club, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the financing of entrepreneurial activities from the two perspectives of capital supply and demand, with emphasis on familism as well as risk and return. This study is practical in nature and is considered as a descriptive-exploratory in terms of data collection method. The required data were collected through the two separate questionnaires. Each questionnaire included three parts (1) demographic information and specific questions, (2) familism questions, and (3) a scenario with related questions. The population of this study includes technological companies under the supervision of science & technology parks (demand sector) and retail investors (supply sector). The data of the demand sector have been analyzed using logistic regression and factorial designs, and the data of the supply sector have been analyzed using multiple and hierarchical regression. According to the research findings, in the capital demand sector, the influencing variables are: age, education, household size, skill and experience, and business goals. Also, entrepreneurs pay attention to the risk and return when making decisions related to the financing of their projects. In the capital supply sector, the influencing variables are: investment experience, planning, business goals, traditionality, familism, investment return, startup team capability and track record, the risk of failure and the exit plan available. In general, the findings of this study lead to a better understanding of the role of familism on the new venture financing with regard to the risk and return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Familism
  • Entrepreneurship
  • Capital Demand
  • Capital Supply
  • Risk-Return

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 05 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 30 آبان 1402