تأثیر مولفه‌های اینشورتک بر استارتآپ‌های بیمه‌ای با رویکرد تئوری داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 پژوهشکده بیمه

3 دانشکده مدیریت و حسابداری, واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

10.48301/kssa.2023.391866.2506

چکیده

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی به عنوان یکی از نهادهای اصلی اقتصادی مطرح می باشد، از این رو استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا در این صنعت می‌تواند، در توسعه اقتصادی کشور تاثیر‌گذار باشد. این پژوهش با هدف تأثیر مولفه‌های اینشورتک بر استارتآپ‌های بیمه‌ای با رویکرد تئوری داده بنیاد انجام شده است. روش‌تحقیق این پژوهش، با رویکردی کیفی و روش داده بنیاد و با تمرکز بر مصاحبه می باشد. از این رو جزء پژوهش‌های اکتشافی محسوب می‌گردد. در این تحقیق از طرح نظام مند کوربین و استراوس استفاده شده و بر اساس این طرح، برای تحلیل داده‌های کیفی گردآوری شده باید سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی(گزینشی) انجام شده است

روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق از طریق مصاحبه، روش کتابخانه‌ای انجام شده است مشارکت‌کنندگان در مرحله کیفی شامل 15 نفر از خبرگان شامل مدیران ارشد و اجرایی و میانی استارتاپ‌های فعال در صنعت بیمه با میانگین تجربه کاری 10 سال و با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه فناوری اطلاعات و همچنین مدیران عالی و کارشناسان ارشد واحدهای فناوری اطلاعات بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه با میانگین تجربه کاری 15 در حوزه‌های بیمه و فناوری اطلاعات بوده‌اند. انتخاب نمونه تحقیق از نوع غیراحتمالی و هدفمند می‌باشد.

نتایج تحقیق نشان داد که، 12 متغیر تاثیرگذار توسط خبرگان شامل، شناسایی فرصت‌های موجود، بازار‌شناسی، فضای رقابتی، تبادل اطلاعات، تنوع و نوآوری، دانش مشتری، مدیریت ریسک، استراتژی قیمت‌گذاری، مشارکت در سرمایه‌گذاری، تبلیغات، فناوری اطلاعات و منابع فناوری سازمانی تایید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of insurtech components on insurance startups is given with a grounded theory approach

نویسندگان [English]

 • mehdi Haghighi Kafash 1
 • amir bahrami 2
 • Babak Hajikarimi 3
1 , Allameh Tabatabai University
2 Insurance Research Institute
3 Department of Business Management, Abhar branch, Islamic Azad University, Abhar
چکیده [English]

The insurance industry is one of the main indicators of development. This research was conducted with the aim of The impact of insurtech components on insurance startups is given with a grounded theory approach. The research method of this research is based on qualitative approach and data method, focusing on interviews. Therefore, it is considered part of exploratory research. In this research, the systematic design of Corbin and Strauss was used, and based on this design, three stages of open coding, axial coding, and selective coding were performed to analyze the collected qualitative data.

The method of data collection in this research is through interviews, a library method. The participants in the qualitative stage include 15 experts, including senior and executive managers and middle startups active in the insurance industry, with an average of 10 years of work experience and with a master's degree and a doctorate in In the field of information technology, as well as senior managers and senior experts of information technology units of Central Insurance and insurance companies with an average of 15 years of work experience in the fields of insurance and information technology. The selection of the research sample is non-probable and purposeful.

The results of the research showed that 12 influential variables by experts include, identification of existing opportunities, market knowledge, competitive environment, information exchange, diversity and innovation, customer knowledge, risk management, pricing strategy, investment participation, advertising, information technology and organizational technology resources. It was confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insur tech
 • ‌fintech
 • ‌startups
 • ‌new technologies
 • ‌insurance industry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 22 آبان 1402