جستاری بر پیکره بندی ساختاری معماری دستکند، با تاملی بر معماری ساختگاه حیله ور با استفاده از تکنیک نحو فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

معماری و شهرسازی،معماری،دانشگاه فنی و حرفه ای،تهران،ایران

10.48301/kssa.2023.390037.2485

چکیده

در ادوار متعدد تاریخی پدیده‌ای خاص از معماری موسوم به دستکند در گستره سرزمینی ایران شکل گرفت که به لحاظ کیفیت تولید فضا دارای ماهیتی متفاوت از تجسد واژه معماری است. دستکند "حیله‌ور" در دامنه‌های کوه آتشفشانی سهند در جنوب شهر اسکو در استان آذربایجان‌شرقی از جمله این عناصر معماری محسوب می‌شود که تلفیقی از کالبد مسکونی و رفتار انسانی را در تعامل با طبیعت به نمایش می‌گذارد. لکن در بررسی‌های کتابخانه‌ای، ضعف منابع اسنادی در محافل تخصصی در این مورد مشهود است. بر این اساس در نوشتار پیش‌رو با هدف شناسایی مجموعه "حیله‌ور" و تبیین وجوه متنوع ساختاری، گونه‌شناسی و نحوه چیدمان فضایی و شاخصه‌های ملزوم آن ضمن کاربست رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به همراه بررسی‌های میدانی در صدد پاسخ‌گویی به پرسش تحقیق می‌باشد. 1ـ دستکند "حیله‌ور" بر اساس ساختار معماری در زمره کدام نوع از دسته‌بندی‌های آثار دستکند قرار داشته و بارزه‌های فنی و الگوهای ارتباطی آن در حوزه نحو فضا چگونه است؟ یافته‌ها حاکی از شناسایی 48 کران زیرزمینی در دستکند "حیله‌ور" می‌باشد که به لحاظ ریخت‌شناسی جزء آثار دستکند عمودی در دل بستر طبیعی زمین بصورت پیوسته و خطی بوده و از منظر گونه‌شناسی نیز دربردارنده کاربری سکونتگاهی ـ معیشتی با اولویت فعالیت‌های دامداری می‌باشد. نتایج نشان دهنده عمق کم در نحو فضا با هم‌پیوندی بالا و راندمان عملکردی مناسب در کران‌ها به همراه تعامل هوشمندانه میان فعالیت‌های انسانی و محیط طبیعی بوده(الگوبرداری از طبیعت) که خود، هم‌سو با شرایط اقلیمی و با کمترین مداخله در چشم‌انداز محیطی اثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A research on the structural configuration of Handcraftedarchitecture, with a reflection on the architecture of the crafty building using the space syntax technique

نویسنده [English]

  • ROghayeh KHabbazi
Department of Architecture and Urban Planning, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
چکیده [English]

In many historical periods, a special phenomenon of architecture known as Dastkand was formed in the territory of Iran, which in terms of the quality of space production has a different nature from the embodiment of the term architecture. Dastkand "Cunning" on the slopes of the Sahand volcanic mountain in the south of the city of Esko in East Azarbaijan province is considered one of these architectural elements, which displays a combination of the residential body and human behavior in interaction with nature. However, in library surveys, the weakness of documentary sources in specialized circles is evident in this case. Based on this, in the following article, with the aim of identifying the "tricky" collection and explaining the various structural aspects, typology and the way of spatial arrangement and its necessary indicators, while applying the descriptive-analytical approach along with field investigations, we aim to Answering the research question. 1- According to the architectural structure, Dastkand "Cunning" belongs to which category of Dastkand works, and what are its technical features and communication patterns in the field of spatial syntax? The findings indicate the identification of 48 underground boundaries in the "Cunning" hillock, which morphologically is part of the vertical hillocks in the heart of the natural bed of the earth in a continuous and linear manner, and from the typological point of view, it also includes residential use. It is a livelihood with the priority of animal husbandry activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dastkand architecture
  • cunning historical habitat
  • underground settlement
  • native architecture
  • syntax of space

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 آبان 1402