راهبردهای توانمندسازی مدیریت بانوان: مطالعۀ نقش خدمات مشاوره و روانشناختی دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش عالی- گروه علوم تربیتی- دانشگاه کردستان- سنندج- ایران

2 استاد ' گروه علوم تربیتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

3 استاد -گروه مدیریت آموزشی- دانشگاه کردستان

10.48301/kssa.2023.396812.2580

چکیده

این پژوهش درصدد است تا یک نظریۀ داده‌ بنیاد را در خصوص چگونگی نقش خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی دانشگاهی در توانمندسازی زنان ارائه نماید. از این رو، داده‌ها از طریق مصاحبۀ عمیق از بین دانشجویان و استادان دانشگاه کردستان گردآوری شد. داده‌ها از طریق کدگذاری نظری مورد تحلیل قرار گرفتند و تعداد 35 کد محوری و 7 کد گزینشی تحت عناوین توانمندی‌های (روانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، گروهی، جسمی و اکادمیک) احصا گردید. در این پژوهش، آشکار شد که توانمندسازی یک فرآیند است، نه یک فرآورده و تا زمانی‌که تمام افراد درگیر در این فرایند درک صحیحی از الزامات توانمندی زنان نداشته باشند، برنامه‌های مشاوره‌ای و روان‌شناختی نمی‌تواند اثربخش باشند. هم‌چنین، ایجاد جوّ سازمانی مثبت و فرهنگ حمایتی توانمندسازی که در آن توانمندی به‌طور خودجوش از خود دانشجویان و مدیران زن نشأت می‌گیرد نیز اهمیت دارد. دوّم، اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی تصویر سازمانی دانشگاه‌ها را به‌عنوان مراکز آموزشی منحصر به‌فرد و با فرهنگ خاص تقویت می‌کند. سوّم، بر اهمیت زمینه و موقعیت اجتماعی در اجرای توانمندسازی و همچنین پیروی از الگوهای وابسته به بسترهای فرهنگی بومی تأکید شد. مدیران دانشگاه باید شخصاً متعهد به توانمندسازی بانوان باشند. دانشگاه‌ها با ارائه برنامه‌های آماده‌سازی رهبری، فرصت‌های شبکه‌سازی، آموزش مهارت‌ها و دسترسی به منابع متنوع، می‌توانند به دانشجویان دختر کمک کنند تا مهارت‌ها و اعتماد به نفس مورد نیاز برای موفقیت در حرفه‌های مدیریتی آتی خود را توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women's Management Empowerment Strategies: Studying the Role of University Counseling and Psychological Services

نویسندگان [English]

  • Akhtar Hussein Mustafa 1
  • Nematollah Azizi 2
  • Naser Shirbagi 3
1 PhD Student of Higher Education, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran,
2 Department of Education, University of Kurdistan, Sanandaj. Iran
3 Professor, Department of Educational Administration, University of Kurdistan Sanandaj
چکیده [English]

This article aims to present a theory of foundation data regarding the role of counseling and psychological services in empowering women in universities in a systematic way. Therefore, the data was collected from a semi-structured interview with 22 people selected in a purposeful and criterion manner from among the members of the university community during six months at Kurdistan University in Sanandaj city. The data were analyzed using a new method and continuous comparative analysis through three-step theoretical coding. In this research, it was first revealed that empowerment is a process, not a product, and until all the people involved in the empowerment process in the university do not have a correct understanding of the requirements and methods of women's empowerment, counseling and psychological service programs cannot be effective and in Ultimately, it is probably the women themselves who determine the success of these efforts. As much as empowerment is important in the university, it is also important to create a positive organizational atmosphere and a supportive culture of empowerment in which empowerment originates spontaneously from female students, employees and managers. Second, the establishment of empowerment strengthens the turn towards the independence of universities and the perception of higher education centers as unique entities with a specific culture. Thirdly, the importance of context and situation in the implementation of empowerment and the necessity of avoiding patterns unrelated to cultural contexts were emphasized, and finally, before any effort, university administrators should be personally committed to empowering women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empowerment, women, counseling and psychological services, women'
  • s management and leadership,

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 16 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 مهر 1402