تحلیل عددی تاثیر پارامترهای مختلف در شرایط روانکاری و احتمال سایش در چرخ دنده ها در سه گروه روغن پایه متداول در صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 بازرس فنی روانکارها، هیدرولیک و نیوماتیک فولاد بوتیای ایرانیان

2 هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای/دانشکده شهید چمران کرمان

3 سرپرست دفتر فنی - واحد خدمات فنی کارخانه فولاد بوتیای ایرانیان کرمان - ایران

4 مدیر واحد امور خدمات فنی و مهندسی/ مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

10.48301/kssa.2023.394313.2529

چکیده

چرخ دنده ها یکی از اجزای بسیار مهم در سیستم های انتقال قدرت در صنعت می باشند. در پژوهش حاضر با استفاده از کد کامپیوتری در نرم افزار متلب بر اساس استاندارد AGMA 925-A03پس از صحت سنجی کد نوشته شده، تاثیر پارامترهای مختلف در شرایط روانکاری برای 3 گروه روغن پایه متداول در صنعت (پایه معدنی گروه 1، سینتتیک PAO و PAG) بررسی شده و طی آن ضخامت فیلم روغن در طول خط عمل برای 25 نقطه مختلف محاسبه و احتمال سایش در چرخ دنده ها بررسی شده است. همچنین دمای لحظه ای و تماسی در هر نقطه بررسی و با در نظر گرفتن ضریب اصطکاک احتمال سایش بصورت کمی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد زمانی که دمای روغن گیربکس کمتر از 58 درجه سلسیوس باشد استفاده از روغن معدنی به دلیل ضریب فشار – ویسکوزیته بالاتر نسبت به روغن پایه PAG و در دمای روغن کمتر از 72 درجه سلسیوس نسبت به روغن پایه PAO فیلم روغن ضخیم تر و مستحکم تری تشکیل می دهد و در دماهای بالاتر از این اعداد به دلیل شاخص گرانروی بالاتر روغن های پایه سینتتیک فیلم روانکار روغنهای سینتتیک ضخامت فیلم مستحکم تری تشکیل می دهند. همچنین هرچقدر سرعت پینیون و صافی سطح افزایش یابد میزان دمای تماسی کمتر و فیلم روغن مستحکم تر می شود. همچنین هرچقدر سرعت پینیون و صافی سطح افزایش یابد میزان دمای تماسی کمتر و فیلم روغن مستحکم تر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical analysis of the effect of different parameters on lubrication conditions and the possibility of wear in gears in three groups of common base oils in the industry

نویسندگان [English]

 • Davood Beyralvand 1
 • Hossein Ghazizade-Ahsaee 2
 • Farzad Banazadeh 3
 • rasoul moghaddas 4
1 lubrication Inspection
2 2Department of Mechanical Engineering, Faculty of Shahid Chamran, Kerman Branch, Technical and Vocational University (TVU), Kerman, Iran
3 Head of Technical Office - Technical Services Unit Iranian Butia Steel Factory Kerman - Iran
4 manager of technical services/Butia Iranian Steel Co
چکیده [English]

Gears are one of the most important components in power transmission systems in the industry. In this research, using computer code in MATLAB based on the AGMA 925-A03 standard, after verifying the written code, the effect of different parameters on lubrication conditions for 3 groups of common base oils in the industry (mineral base group 1, PAO and PAG) has been investigated and the oil film thickness along the line of action has been calculated for 25 different points and the possibility of wear in the gears has been investigated. Also, the instantaneous and contact temperature at each point has been checked and by considering the friction coefficient, the possibility of wear has been quantitatively calculated. The results show that when the temperature of gear oil is lower than 58°C, the use of mineral oil has a higher pressure-viscosity coefficient than PAG base oil and when the oil temperature is lower than 72°C compared to PAO base oil, thick oil film It forms more and stronger, and at temperatures higher than these, due to the higher viscosity index of synthetic base oils, the lubricating film of synthetic oils forms a stronger film thickness. Also, the higher the speed of the pinion and the smoothness of the surface, the lower the contact temperature and the stronger the oil film.

کلیدواژه‌ها [English]

 • lubricant film thickness
 • gear
 • AGMA
 • pressure coefficient - viscosity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 17 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1402