بررسی اثر جایگزینی پسماند ماسه حاصل از کارخانه سند بلاست با سیمان در مشخصات رئولوژی و مکانیکی بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران ومعماری، دانشگاه فنی و حرفه ای ، فارس ، ایران

10.48301/kssa.2023.409074.2640

چکیده

سیمان بعنوان اصلی ترین مصالح سازنده بتن شناخته می شود که بعلت گران قیمت بودن و آلایندگی و آسیب به محیط زیست در روند تولید بتن همواره محققان به دنبال پیدا کردن جایگزین مناسب برای سیمان هستند. پودر ماسه سیلیس پسماند کارخانه سند بلاست بعلت دارا بودن سیلیس می تواند جایگزین مناسبی باشد که در این پژوهش به بررسی این مهم پرداخته شده است. 164 آژمونه برای سنجش و ارزیابی تاثیر جایگزینی 5، 7.5 و 10 درصدی وزن سیمان با پودر پسماند سیلیس در دو طرح اختلاط عیار سیمان 410و 460 کیلوگرم در متر مکعب پرداخته شده است. مقاومت 90 روزه بتن با جایگزینی 5 درصد در طرح اختلاط با عیار 460 کیلوگرم در هر متر مکعب ،10 درصد افزایش مقاومت را به دنبال داشته است و در سایر طرح اختلاط ها نیز تفاومت مقاومت چشمگیری رخ نمی دهد که خود این عدم تغییر نشان دهنده قابل قبول بودن پودر سیلیس بعنوان جایگزین مناسب با سیمان از منظر مقاومت می باشد. درصد جذب آب بتن با توجه به افزایش پودر سیلیس کاهش قابل توجه 20 درصدی رخ می دهد که به دلیل ریزساختار بودن سیلیس و پرکردن خلل و فرج بتن اتفاق می افتد. با توجه به نتایج بدست آمده در صورتی که بتوان از پودر پسماند سیلیس که خود یک معضل محیط زیستی در صنعت به حساب می آید جایگزین سیمان گردد می تواند از منظر اقتصادی 5 درصد سیمان کمتر در بتن استفاده نمود و کمک شایانی به جلوگیری از آلودگی محیط زیست نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Silica Fume Waste Powder of Sand Blasting as Cement Replacement in the Rheological and Mechanical Properties of Concrete

نویسنده [English]

  • AmirHossein Moharrer
Faculty member of Civil Engineering Department, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Technical and Vocational
چکیده [English]

Cement is known as the main building material in concrete production. Due to its high cost and environmental pollution and damage during the production process, researchers are always looking for suitable alternatives to cement. Silica fume waste powder from the sandblasting factory, due to its silica content, can be a suitable substitute, which has been investigated in this study. 164 specimens were prepared to measure and evaluate the effect of substituting 5%, 7.5%, and 10% by weight of cement with silica waste powder in two mix designs of 410 and 460 kilograms per cubic meter. The 90-day compressive strength of concrete with 5% substitution in the 460-kilogram mix design showed an increase of 10% in strength, and in other mix designs, no significant change in strength was observed, which indicates the acceptability of silica waste powder as a suitable substitute for cement in terms of strength. The water absorption percentage of concrete decreases significantly by 20% with the increase of silica waste powder due to its fine structure and filling the pores and voids of concrete. Based on the results, if silica waste powder, which itself is an environmental problem in the industry, can be used as a cement substitute, it is possible to use 5% less cement in concrete economically and help prevent environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement replacement
  • Silica fume waste powder
  • Concrete
  • Compressive strength
  • Green concrete

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 08 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1402