مدل معادلات ساختاری تاثیر بازاریابی گردشگری ورزشی بر اقتصاد گردشگری ورزشی استان گیلان: نقش میانجی امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

3 دانشیار دانشگاه مازندران

4 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، ایران.

10.48301/kssa.2023.393945.2521

چکیده

در حال حاضر توریسم ورزشی تاثیرات عمیقی بر اقتصاد کشورها گذاشته است و همین امر باعث گردیده است که این بخش از صنعت گردشگری مورد توجه زیادی قرار بگیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی مدل معادلات ساختاری تاثیر بازاریابی گردشگری ورزشی بر اقتصاد گردشگری ورزشی استان گیلان: نقش میانجی امنیت بود. جامعه‌آماری این پژوهش شامل: اساتید مدیریت ورزشی، کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، کارشناسان تربیت‌بدنی اداره‌کل ورزش و جوانان و کارشناسان بخش گردشگری آژانس‌های مسافرتی بودند. نمونه‌های مربوط به این پژوهش از طریق نمونه-گیری هدفمند و تمام‌شمار به تعداد 217 نفر نمونه انتخابی مشخص گردید. برای گردآوری داده‌ها از از پرسشنامه اثر اقتصادی گردشگری جاوید و همکاران (1394)، پرسشنامه محقق ساخته امنیت برگرفته از پرسشنامه مویدفر و همکاران (1393) و پرسشنامه بازاریابی گردشگری برگرفته از پرسشنامه امین بیدختی و نظری (1388) استفاده گردید. برای تحلیل داده‌های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که بازاریابی گردشگری‌ورزشی تاثیر مستقیم بر آثار اقتصادی حاصل از گردشگری ورزشی و امنیت گردشگری دارد، همچنین امنیت بر آثار اقتصادی حاصل از گردشگری تاثیر مستقیم دارد. در نتیجه پیشنهاد می‌شود بـا ثبت تصویرها و تصورات گردشگران در سطح فضای مجازی، صفحات رسمی فدارسیون‌ها و آژانس‌های گردشگری، در ارتباط با برگزاری مطلوب رویدادهای ورزشی و برقراری امنیت در سطح جامعه و همچنین نمایان‌سازی جاذبه‌های گردشگری طبیعی، ورزش‌های بومی و محلی و تاریخچه‌ ورزش استان گیلان، حضور گردشگران در رویدادهای آتی تضمین شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sports Tourism Marketing on the Economy of Sports Tourism in Gilan Province: the Mediating Role of Security

نویسندگان [English]

 • Fateme Sabah 1
 • Morteza Dousti 2
 • Farzan Farzam 3
 • Seyed Mohammad Hossein Razavi 4
1 Student of Mazandaran University
2 Associate Professor of Sports Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Associate Professor of Mazandaran University
4 Associate Professor of Sport Management, University of Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Currently, sports tourism has had a positive impact on the economy of countries, and this has caused this part of the tourism industry to be noticed. The purpose of this research was to investigate the impact of sports tourism on the sports economy of Gilan province: the mediating role of security. The statistical population of this research included sports professors, tourism department of tourism and cultural heritage management, physical education sports of general and youth departments, and students of tourism department of travel agencies, as well as the heads of the active sports board of Gilan province. The samples related to this research were identified through purposeful and complete sampling (community equal to the sample) and 217 samples were studied in this research. To collect data, the economic effect of tourism questionnaire was used by Javid et al. (2014), the researcher-made questionnaire of security derived from the questionnaire of Movidfar et al. Structural equation modeling and "SmartPLS.3" software were used to analyze the research data. The results showed that sports tourism has a direct impact on the economic effects of sports tourism. Meanwhile, visiting sports tourism has a direct impact on security. Also, security has a direct impact on economic effects. As a result, a region is introduced as a safe destination for tourism, which improves the economic conditions of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports tourism economy
 • security
 • marketing
 • Gilan province

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1402