مطالعه اثر تعدیل‌گری همزمان وضعیت رکود تورمی و اندازه شرکت بر رابطه بین پیاده‌سازی تکنیک‌های حسابداری مدیریت و پایداری عملکرد شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی باختر، ایلام، ایران.

10.48301/kssa.2023.392160.2509

چکیده

امروزه نقش بکارگیری تکنیک‌های حسابدارای مدیریت در بهبود پایداری عملکرد شرکت‌ها، اتخاذ تصمیمات مدیریتی و انعطاف‌پذیری در مقابل تغییرات محیطی در کانون توجهات قرار گرفته است، اما وجود شرایط نامساعد اقتصادی سبب اخلال در این روند می‌شود، همچنین اندازه شرکت‌ها به عنوان یک متغیر سازمانی در قدرت هماهنگی و سازش در مقابل تغییرات محیطی موثر است. لذا پژوهش حاضر اثر پیاده‌سازی تکنیک‌های حسابداری مدیریت طبق رویکرد سه‌گانه (عملیات-مدیریت-استراتژی) را بر پایداری عملکرد شرکت‌ها با تمرکز بر اثر تعدیل‌گری همزمان وضعیت رکود تورمی و اندازه شرکت مورد مطالعه قرار می‌دهد. به این منظور برای اندازه‌گیری و طبقه‌بندی تکنیک‌های حسابداری مدیریت از مدل ایروخین و همکاران (2019) استفاده شده است. نتایج پژوهش براساس تحلیل داده‌های 117 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره بازه زمانی 8 ساله (1399-1392) با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری نشان می‌دهد که اندازه شرکت بر رابطه استفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت و پایداری عملکرد شرکت‌ها در دوران رکود تورمی و دوران عدم رکود تاثیر باهمیتی داشته است. همچنین تاثیراندازه شرکت بر رابطه بین تکنیک‌های حسابداری مدیریت و پایداری عملکرد در دوره عدم رکود بیشتر از دوران رکود تورمی بوده چرا که شرکت‌های بزرگ بیشتر از تکنیک‌های بخش عملیاتی همچون کنترل بها، قیمت‌گذاری و بودجه بندی و... استفاده می‌کنند و کمتر به استفاده از تکنیک‌های بخش-های عملکرد مدیریت و تکنیک‌های استراتژیک توجه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Simultaneous Moderation Effect of Inflationary Stagnation and Firm Size on the relationship between the Implementing Management Accounting Techniques and Companies' Performance Sustainability

نویسندگان [English]

  • shima shahmohammadi 1
  • ALI SAYADI SOMAR 2
1 MSc Department of Accounting, Kurdistan University, Kurdistan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Bakhtar Higher Institution Of Education, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Today the role of using management accounting techniques in improving the stability of companies' performance, making managerial decisions and flexibility in the face of environmental changes is in the center of attention. But the existence of unfavorable economic conditions causes disruption in this process, also the firm size as an organizational variable is effective in the power of coordination and compromise against environmental changes. Therefore, the current research studies the effect of implementing management accounting techniques according to the triple approach (operations-management-strategy) on the stability of the companies' performance, focusing on the simultaneous moderating effect of the inflationary stagnation situation and the firm size .For this purpose, the model of Erokhin et al. (2019) has been used to measure and classify management accounting techniques The results of the research based on the data analysis of 117 Manufacturing companies admitted to the Tehran Stock Exchange for a period of 8 years (2013-2020) using the structural equation modeling approach show that the firm size has a significant effect on the relationship between the use of management accounting techniques and the Sustainability Performance in during the Inflationary Recession Period and the Pre-Recession Period. also, the effect of firm size on the relationship between management accounting techniques and Sustainability Performance in the Per-recession period is greater than the inflationary recession period, because large companies use more operational techniques such as cost control, pricing and budgeting, etc. And less attention to the uses of management performance techniques and strategic techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Management Accounting Techniques,"
  • Inflationary Recession"
  • ,"
  • Firm Size ."

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 24 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1402