عملکرد حرارتی دیوارهای سبز دولایه در بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک ساختمان اداری تجاری نمونه در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.48301/kssa.2023.388810.2473

چکیده

دیوارهای سبز می‌توانند تلفات حرارتی ساختمان‌ها را تقلیل داده و موجب کاهش استفاده از سامانه‌های تهویه مطبوع و درنتیجه باعث کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها شوند؛ بنابراین استفاده از این روش جهت کم شدن استفاده از سوخت‌های فسیلی ضروری به نظر می‌رسد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد حرارتی دیوارهای سبز دولایه جهت دستیابی به بیشترین مقدار کاهش بار حرارتی سالیانه در ساختمان اداری تجاری نمونه در شهر تهران با استفاده از نرم‌افزار دیزاین‌بیلدر است. روش این تحقیق با توجه به ماهیت آن، شبیه‌سازی و با رویکرد مطالعه موردی و تحلیلی و ازنظر نوع، کاربردی است. در این پژوهش، برای اولین بار نسبت به تحقیقات گذشته مشخص می‌گردد که در ساختمان اداری تجاری نمونه در شهر تهران، در صورت استفاده هم‌زمان از دو دیوار سبز داخلی و خارجی نسبت به یک دیوار سبز خارجی در جبهه غربی نمای ساختمان، شاهد 13.3 درصد کاهش بار حرارتی سالیانه نسبت به تحقیقات پژوهشگران قبل می‌گردد که این مقدار گپ کاهش مصرف انرژی، تاکنون در هیچ تحقیقی در جهان در نظر گرفته نشده است و برای اولین بار در این پژوهش مطرح گردیده است. همچنین در این تحقیق نشان می‌دهد که جبهه جغرافیایی غرب به ترتیب با فواصل 30 و 20 سانتیمتر برای دیوارهای سبز خارجی و داخلی، عملکرد حرارتی مناسب‌تری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thermal performance of double-layer green walls in optimizing energy consumption in a typical commercial office building in Tehran

نویسندگان [English]

 • REZA SABRI 1
 • RAHELEH ROSTAMI 2
 • Fatemeh Mozaffari Qhadikolaei 2
1 PhD Student, Department of Architecture, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Green walls can reduce the heat losses of buildings and reduce the use of air conditioning systems and thus reduce energy consumption in buildings; Therefore, it seems necessary to use this method to reduce the use of fossil fuels. The main goal of this research is to evaluate the thermal performance of double-layer green walls in order to achieve the maximum annual thermal load reduction in a typical commercial office building in Tehran using DesignBuilder software. According to its nature, the method of this research is simulation and with the approach of case study and analysis and in terms of type, it is practical. In this research, for the first time compared to previous researches, it is clear that in a typical commercial office building in Tehran, if two internal and external green walls are used at the same time, compared to one external green wall on the west front of the building, the witness is 13.3 The percentage of annual thermal load reduction compared to the research of previous researchers is that this amount of energy consumption reduction gap has not been considered in any research in the world and it has been proposed for the first time in this research. Also, in this research, it shows that the geographical front of the west has better thermal performance with distances of 30 and 20 cm for the external and internal green walls, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green Wall
 • Frankenia
 • Vinca
 • Design Builder
 • Tehran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1402