شناسایی موانع مدل‌های کسب و کار چرخشی: با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت وکارآفرینی ،دانشکده علوم اجتماعی،,دانشگاه رازی، کرمانشاه,، ایران

10.48301/kssa.2023.400330.2582

چکیده

پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف ارائه‌ی تصویری جامع از مولفه‌های موانع مدل کسب‌وکار چرخشی با رویکرد فراترکیب انجام گرفت. روش‌شناسی پژوهش، کیفی با رویکرد فراترکیب است. بر این اساس، پس از جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، در محدوده‌ی زمانی 1390 تا 1401 برای پژوهش‌های داخلی و 2010 تا 2023 برای پژوهش‌های خارجی، تعداد 156 مطالعه مرتبط ارزیابی و نهایتا، پس از بررسی 77 مقاله انتخاب شد. با استفاده از الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو، یافته‌های 77 پژوهش پیشین مرتبط با اهداف مطالعه، بررسی، تجمیع، ترکیب و تفسیر گردید و با استفاده از روش کدگذاری تعداد 71 کد، 9 مفهوم و 3 مولفه شناسایی شد و اعتبار هریک، از طریق آزمون کاپای کوهن تایید شد. سپس بر اساس یافته‌های تحقیق مفاهیم موانع مدل کسب‌وکار چرخشی بر اساس روش دلفی و با توجه به فضای کسب‌وکار کشور به ترتیب اهمیت و اولویت موانع سیاست‌گذاری کلان، زنجیره ارزش، تکنولوژی، اقتصادی، اجتماعی، مصرف‌کننده، دانش، محصول و سازمانی است. همچنین الگوی موانع مدل‌های کسب‌وکار چرخشی با رویکرد فراترکیب ارائه و ترسیم شد. در نهایت، همراستا با نتایج پژوهش، پیشنهاداتی کاربردی که می‌تواند راهنمایی بینشی ارزشمند به مدیران و سیاست‌گذارانی که درصدد بهبود کارآفرینی چرخشی و افزایش رفتار کارآفرینانه جامعه هستند و در سطوح عملیاتی توسط بازیگرانی که کارآفرینی چرخشی همراهی می‌کنند، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the barriers of circular business models: with meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

 • Atieh Khodaei 1
 • mahdi hosseinpour 2
 • Mohammad Javad Jamshidi 3
 • Yousef Mohamadifar 3
1 PhD student of Entrepreneurship, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship at Razi University
چکیده [English]

The present study was conducted by combining previous research with the aim of providing a comprehensive picture of the components of the barriers of circular business model with a meta-synthesis approach. The research methodology is a meta- synthesis approach. Accordingly, after searching the databases, in the time range of 1390 to 1401 for internal researches and 2010 to 2023 for foreign researches, 156 related studies were evaluated and finally, after multiple screenings, 77 articles were selected. Using seven-step model of Sandelowski and Barroso, the findings of 77 previous studies related to the objectives of the study were reviewed, aggregated, combined and interpreted, and with the help of coding method, 71 codes, 9 concepts and 3 components were identified and validated through Kappa Cohen coefficient. Then, based on the findings of the research, the concepts of the barriers of circular business models based on the Delphi method and according to the business environment of the country, in order of importance and priority, are macro policymaking, value chain, technological, economical, social, consumer, knowledge, product and organizational. In addition, the model of the barriers of circular business model with a meta-synthesis approach was presented and drawn. Finally, in line with the research results, practical suggestions that can provide valuable insights to managers and policymakers seeking to improve circular entrepreneurship and increase the entrepreneurial behavior of the society and at the operational levels by the actors who accompany circular entrepreneurship are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barriers
 • Business models
 • Circular economy
 • Circular business models
 • meta-synthesis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 13 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 13 اسفند 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 تیر 1402