تعیین راهبردهای توسعه گردشگری پایدارروستایی بر اساس ماتریس ترکیبی SWOT-QSPM (مطالعه موردی: روستای دشتک شهرستان مرودشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

دپارتمان مهندسی معماری

10.48301/kssa.2023.387985.2470

چکیده

بسیاری از برنامه‌ریزان از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند. توسعه گردشگری پایدار روستایی ضمن کمک به درآمد و معیشت مردم روستا از جاذبه‌های منحصربفرد طبیعی و فرهنگ بومی روستا حفاظت می‌کند. روستای دشتک از توابع بخش درودزن شهرستان مرودشت به دلیل واقع شدن در دل کوه، همچنین برخورداری از آب و هوای مناسب و.... می‌تواند محیط مناسبی برای گذران اوقات فراغت گردشگران به حساب آید. در این پژوهش تلاش شده‌است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، به شناسایی جاذبه‌های گردشگری روستای دشتک و ارایه راهبردهایی در جهت توسعه گردشگری پایدارروستا پرداخته شود. تحلیل داده ها بر اساس مدل ترکیبی از ماتریسSWOT و ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک QSPM می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بافت پلکانی روستا، باغات و اداب و رسوم محلی و آثار تاریخی، از جمله جاذبه‌های گردشگری روستای دشتک می‌باشند که می‌توانند صنعت گردشگری در این روستا را احیا کنند. بزرگترین مانع در راه رسیدن به این هدف، مدیریت غیر‌تخصصی و ناکارآمد، ضعف زیرساخت‌ها و کمبود آگاهی‌های مردم در این زمینه است. نتایج بدست آمده از ماتریس داخلی-خارجی نشان می‌دهد که راهبرد مناسب برای توسعه گردشگری پایدارروستای دشتک در موقعیت بازنگری-محافظه کارانه قرار دارد، راهبردی که به دنبال کاستن از نقاط ضعف، بابهره‌گیری از فرصتهای موجود می‌باشد. راهبردهای ارایه‌شده بوسیله ماتریسQSPM، اولویت‌بندی شدند. با توجه به نتیجه ماتریس، راهبرد استفاده از بودجه‌های تخصیص‌یافته در جهت ایجاد زیر‌ساخت‌ها و تجهیزات مناسب گردشگری، از اولویت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining Strategies for the development of sustainable rural tourism based on the SWOT-QSPM composite matrix

نویسنده [English]

  • farkhondeh rafiee
department of architecture
چکیده [English]

Many of development planners cite the tourism industry as a major key of sustainable development.The development of sustainable rural tourism,while helping the income and livelihood of the villagers, protects the unique natural attractions and indigenous culture of the village.Dashtak village is one of the parts of Drudzen district of Marvdasht city due to its location in the heart of the mountain, as well as having suitable climate and etc can be a unique environment for leisure time of tourists.In this study, using descriptive-analytical method and relying on library and field studies,the tourist attractions of Dashtak village have been identified and Provide strategies for the development of sustainable rural tourism. Data analysis is based on a combined model of SWOT matrix and QSPM strategic planning quantitative matrix.The findings of the study indicate that the staircase texture of the village and its numerous gardens and local customs and monuments are among the tourist attractions of Dashtak village that can revitalize the tourism industry in this village. The biggest obstacle to achieving this goal is inadequate and inefficient management, weak infrastructure and lack of public awareness,also according to the analysis,conservative strategies should be given priority in tourism development programs of this village.The strategy that try to reduce weaknesses by taking advantage of existing opportunities.The strategies presented were prioritized by the QSPM matrix. According to result, the strategy of using the allocated budgets to create appropriate tourism infrastructure and equipment due to the existence of tourism potential, has a high priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Dashtak village
  • sustainable rural tourism
  • SWOT
  • QSPM model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 خرداد 1402