مطالعه تأثیر تغییر پارامترهای دینامیکی خودرو بر هندلینگ و فرمان‌پذیری با استفاده از مدل ساده و کامل خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکانیک

2 اداره کل آموزش و پرورش سمنان

3 دانشگاه شهیدرجایی، دانشکده مهندسی مکانیک

10.48301/kssa.2023.380665.2410

چکیده

امروزه بحث پایداری و فرمان پذیری خودرو از مسائل مهمی است که در صنعت خودرو مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد. در این میان، رفتار دینامیک جانبی خودرو نقش بسزایی در پایداری و فرمان پذیری خودرو ایفا می‌کند. هدف از این مقاله، بررسی میزان و نحوه تأثیرگذاری عوامل مختلف بر رفتار دینامیک جانبی خودرو است. برای این منظور، ابتدا به کمک روابط دینامیک جانبی خودرو، پاسخ دینامیکی نسبت به ورودی فرمان شبیه‌سازی شده است. سپس در دو مانور متفاوت، با تغییر پارامتر های موثر بر دینامیک جانبی خودرو، تغییر رفتار دینامیکی خودرو ارزیابی شده است. در این مطالعه، تغییر پارامترهای جرم، ممان اینرسی و مرکز جرم خودرو پوشش داده شده است. همچنین این بررسی بر روی دو مدل مختلف صورت گرفته است؛ مدل دو درجه آزادی دوچرخه‌ای خودرو و مدل کامل و پیچیده نرم‌افزار کارسیم تا بدین ترتیب تأثیر انتخاب مدل نیز بر نحوه و میزان تغییر پاسخ دینامیکی خودرو مورد بررسی قرار گرفته باشد. نتایج نشان می‌دهد که در یکی از مانورها پاسخ دینامیکی خودرو بصورت مشهود تغییر می‌کند، در حالی که در مانور دیگر تغییرات مشهودی ملاحظه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Influence of Dynamic Parameters Variation on Vehicle Handling and Steerability using a Simplified and a High-fidelity Model

نویسندگان [English]

  • Naser Sina 1
  • Mohammad Mozayanzadeh 2
  • Arash Mohammadi 3
1 College of Engineering (Campus 2), North Kargar ave. Tehran, Iran
2 Semnan Administration of Education
3 Shahid Rajaei University, School of Mechanical Engineering
چکیده [English]

Vehicle stability and handling are among the topics investigated widely in automotive industry. Meanwhile, vehicle lateral dynamic behavior plays a pivotal role in vehicle stability and handling. The present study aims to investigate that how the lateral dynamic response of the vehicle is affected by variation of the parameters and to what extent is that affection. To this end, firstly, the dynamic response of the vehicle to the steering angle is simulated by means of lateral dynamics equations of motion. Then, in two different maneuvers, as the affecting parameters are changed, the dynamic response of the vehicle is evaluated. In the current paper, variation of vehicle mass, moment of inertia, and gravity center are considered. In addition, investigations are performed using two models, i.e., 2 degree-of-freedom bicycle model and a high fidelity model proposed in Carsim software package, in order to identify that how the model selection can affect the outcome. Results indicate that in one of the maneuvers, vehicle response evidently changes by varying the parameters, whereas, in the other maneuver, no significant changes observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vehicle dynamics
  • Handling
  • Mass variation
  • Moment of inertia
  • Gravity center