بکارگیری رویکرد تصمیم گیری فازی مردد در ارزیابی سطوح چابکی سازمانی مطالعه موردی شرکت گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 رئیس واحد دیسپچینگ شرکت گاز قزوین

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین- دانشکده مدیریت

3 دانشکده مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.48301/kssa.2023.376652.2389

چکیده

یکی از مسائل مهم در شرکت های توزیع گاز در کشور، چابک سازی چند سطحی فرآیندها در زنجیره تامین خود می باشد. سیستم خدماتی مورد بررسی در این پژوهش شامل فعالیت های توسعه ای سازمان، شبکه تامین و پیمانکاران جهت توسعه پروژه های گاز رسانی، عملیات های جاری جهت ایمن سازی خطوطه لوله و جلوگیری از خرابی و نیز توسعه فناوری جهت بهینه سازی جریان مصرف گاز می باشد. مساله اصلی این تحقیق ارزیابی چند سطحی عوامل موثر بر چابکی سازمانی در فضای تصمیم گیری فازی مردد می باشد. بر پایه مطالعات انجام شده، بیشر مطالعات در حوزه بررسی چابکی سازمانی در فضای قطعی یا فضای فازی بوده است. مورد مطالعه این پژوهش شرکت های گاز استانی در کشور می باشد و خبرگان شامل مدیران ارشد سازمانی در شرکت گاز کشور در این پژوهش انتخاب گردید.با توجه به نتایج این پژوهش در سطح کلان چابکی سازمانی، چهار معیار شامل مشتریان ، فرایندی ، شبکه تامین و مدیریت تاثیر گذار می باشند. عامل مشتریان با وزن 40 درصد در رتبه یک قرار گرفت . لذا به مدیران سازمان پیشنهاد می گردد جهت چابکی سازمانی در سطح کلان نسبت به اتخاذ برنامه ریزی های راهبردی جهت چابکی سطح مشتریان اقدام لازم نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Using the hesitant fuzzy decision-making approach in evaluating organizational agility levels Case Study of Gas Company

نویسندگان [English]

  • Seied ali asghar tavasolian 1
  • sadegh abedi 2
  • Ali mohtashami 3
1 Head of dispatching unit of Qazvin Gas Company
2 department of industrial management،qazvin branch،islamic azad university، qazvin،iran
3 departmant of industrial management, Qazvin branch islamic azad university. qazvin. iran
چکیده [English]

One of the important issues in gas distribution companies in the country is the multi-level agility of processes in their supply chain. The service system investigated in this research includes the development activities of the organization, supply network and contractors to develop gas supply projects, current operations to secure pipelines and prevent damage, as well as the development of technology to optimize the flow of gas consumption. The main problem of this research is the multi-level evaluation of factors affecting organizational agility in the uncertain fuzzy decision-making environment.. Based on the studies conducted, most of the studies in the field of organizational agility have been in deterministic space or fuzzy space. The subject of this research is the provincial gas companies in the country and the experts including the senior organizational managers in the country gas company were selected in this research. According to the results of this research at the macro level of organizational agility, four criteria including customers, process, supply network and Management is effective. The customer factor was ranked first with a weight of 40%. Therefore, it is suggested to the managers of the organization to take necessary action for the organizational agility at the macro level in relation to the adoption of strategic planning for the agility of the customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational agility
  • evaluation
  • fuzzy
  • hesitant decision making

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 23 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1402