بهبود عملکرد سیستم هاب انرژی با در نظر گرفتن شاخص رفاه مصرف‌کنندگان در شرایط نامساعد جوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی برق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی برق، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر، ایران.

10.48301/kssa.2023.368503.2331

چکیده

بهره‌برداری اقتصادی و تاب‌آور از سیستم‌های انرژی همواره جزء اولویت‌های مهم و اصلی بهره‌برداران بوده است. با این حال، با پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه‌های مختلف مجموعه‌های انرژی خصوصا سیستم‌های قدرت، بحث تاب‌آوری و کاهش انرژی تامین نشده اهمیت بیشتری یافته است. به عبارت دیگر، علاوه بر تامین مصرف‌کنندگان انرژی، بحث رفاه انرژی مطرح می‌گردد که تابعی از شاخص انرژی تامین نشده می باشد و مطابق آن مصرف‌کننده انتظار دارد انرژی که دریافت می‌کند با حداکثر کیفیت توان ممکن و حداقل خاموشی باشد. بدین منظور، در این مقاله، یک مدل بهینه‌سازی دو هدفه جهت بهبود عملکرد اقتصادی سیستم هاب انرژی و بهبود وضعیت تاب‌آوری مصرف‌کنندگان الکتریکی در شرایط نامساعد جوی پیشنهاد گردیده است که در آن هزینه بهره‌برداری سیستم انرژی هاب کمینه گردیده و از سوی دیگر شاخص رفاه مصرف‌کنندگان که تابعی از شاخص انرژی تامین نشده سیستم است بیشینه گردیده است. فرض شده است که نرخ خروج خطوط الکتریکی می‌تواند تحت تاثیر شرایط جوی قرار گیرد. برای حل مساله بهینه‌سازی از روش اپسیلون کانسترینت استفاده شده است و در ادامه از روش ماکس- مین فازی جهت انتخاب جواب بهینه از میان مجموعه جواب استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of the energy hub system performance by considering the consumer welfare index under adverse weather conditions

نویسندگان [English]

  • Ali Khodadadi 1
  • Taher Abedinzadeh 2
  • Hasan Alipour 2
  • Jaber Pouladi 2
1 Ph.D. Student, Department of Electrical Engineering, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran.
چکیده [English]

Economical and resilient operation of energy systems has always been one of the important and main priorities of the energy systems operators. However, with the progress made in various fields of energy systems, especially power systems, the discussion of resilience and reduction of energy not supplied has become more important. In other words, in addition to the supply of energy consumers, the issue of energy welfare is raised which is a function of the energy not supplied index. And according to that, the consumer expects the energy receives with maximum possible power quality and minimum outage. Therefore, in this paper a bi-objective optimization model is proposed to improve the economic performance of the energy hub system and to improve the resilience of electric consumers under adverse weather conditions, in which the operational cost of the hub energy is minimized and on the other hand, the consumer welfare index, which is a function of the energy not supplied index of the system, has been maximized. It is assumed that outage rate of electrical lines can be affected by weather conditions. To solve the optimization problem, the epsilon constraint method has been used and in the following, the fuzzy Max-Min method is used to select the optimal solution from among the set of solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy hub system
  • Multi-objective optimization
  • Pareto solutions
  • resiliency
  • adverse weather conditions